Vignett

Felleskonferansen 2023: Nesten voksen med nevroutviklingsforstyrrelser. Hva ser vi og hva gjør vi?

Felleskonferansen 2023 arrangeres digitalt

Torsdag 26. januar 2023
kl. 08:30‐15:30

Påmeldingen er nå lukket

intro

Konferansen gjennomføres digitalt den 26/1-23. Deltagerne får tilgang til alle forelesninger i 30 dager etter konferansen. Dersom du ønsker kursbevis, må du delta på konferansedagen.

Målgruppe

Målgruppe

Hovedmålgruppa er ansatte i spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, habilitering og somatikk, men konferansen kan være aktuell også for kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Tema

Tema

Tema for konferansen er hva vi ser og hva vi gjør i møte med ungdom og unge voksne med ADHD, autisme eller Tourettes syndrom. Hva er spesielt med overgangen til voksenlivet?

Aktuelle tema er de gode overgangene, hva er spesielt for unge med nevroutviklingsforstyrrelser, hvilke utfordringer møter de og hvilke behov har de og hvordan går det med dem, og gode eksempler på tiltak og tilrettelegging i klinikker, skole, utdanning og arbeid.

Godkjenning av konferansen

Godkjenning av konferansen

Konferansen søkes godkjent av Psykologforeningen, Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Norsk fysioterapiforbund. For å få godkjente timer må du delta på konferansedagen.

  • Norsk Fysioterapeutforbund godkjenner konferansen med 7 timer.
  • Legeforeningen godkjenner med 6 timer valgfritt kurs Barnesykdommer, Barne- og ungdomspsykiatri, Fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologi.
  • Psykologforeningen godkjenner 7 timer for psykologspesialister.
  • Vi venter svar fra flere mulige godkjennere. Listen oppdateres ettehvert som nye godkjenninger kommer til.

test 1

Hovedinnledere:

Portrettbilde Per Normann Andersen

Per Normann Andersen

"Livskvalitet og daglig fungering hos unge voksne med ADHD og autisme. Resultater fra en 10-års oppfølgingsstudie (LINEUP – Lillehammer neurodevelopmental follow-up study)"

Portrettbilde Jan Buitelaar

Jan Buitelaar

"Lost in transition, how to overcome the transition gap?"

Portrettbilde Sven Bölte

Sven Bölte

"TRANSITION – stöd i övergången till vuxenlivet för individer med neurodivergenta tillstånd"

 

video

Arrangører

Arrangører:

NTNU Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Sør-Øst Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord Autismeforeningen i Norge Norsk Tourette Forening ADHD Norge