Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Felleskonferansen 2025
Tema: Kjønnsvariasjoner: ADHD, autisme og Tourettes syndrom. Hva ser vi? Hva gjør vi?
Konferansedato: 23. januar 2025

Hvordan delta

Felleskonferansen 2025 gjennomføres digitalt i en egen konferanseportal.

Registrerte deltakere vil motta påloggingsinformasjon på e-post når konferansen nærmer seg.

Arrangører

Arrangører:

NTNU Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Sør-Øst Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord Autismeforeningen i Norge Norsk Tourette Forening ADHD Norge