Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Merk! informasjon for Felleskonferansen 2025 er ennå ikke publisert.

Felleskonferansen 2024: Det handler også om kroppen! Helseutfordringer hos personer med ADHD, autisme eller Tourettes syndrom. Hva vet vi? Hva gjør vi? arrangeres Torsdag 25. januar 2024

Hvordan delta

Felleskonferansen 2024 gjennomføres digitalt i en egen konferanseportal.

Registrerte deltakere vil motta påloggingsinformasjon på e-post når konferansen nærmer seg.

Konferanseportalen

Mer informasjon om konferanseportalen kommer snart.

Arrangører

Arrangører:

NTNU Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Sør-Øst Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord Autismeforeningen i Norge Norsk Tourette Forening ADHD Norge