Hovedforedragsholdere

Foredragsholdere

Hovedtalere

Sven Bölte

TRANSITION – stöd i övergången till vuxenlivet för individer med neurodivergenta tillstånd

Åpningsplenum kl. 08:30

Portrettbilde Sven BölteProfessor i barne- og ungdomspsykiatrisk vitenskap ved Karolinska Institutet fra 2010, föreståndare for Center of Neurodevelopmental Disorders at KI (KIND), avdelingssjef for nevropsykiatri ved institusjonen for kvinners og barns helse.  Bölte har en lang rekke internasjonale verv og har en imponerende merittliste både klinisk og innen forskning i mer en 25 år. 

 

Mer om Sven Bölte

Per Normann Andersen

Livskvalitet og daglig fungering hos unge voksne med ADHD og autisme. Resultater fra en 10-års oppfølgingsstudie (LINEUP – Lillehammer neurodevelopmental follow-up study)

Åpningsplenum kl. 08:30

Portrettbilde Per Normann AndersenProfessor ved Handelshøgskolen Innlandet –Institutt for psykologi. Andersen har sitt forskningsfelt knytta til kognitiv utvikling og psykisk helse, eksekutive funksjoner og emosjonelle vansker. Nå jobber han med prosjektet LINEUP – Lillehammer Neuropsychiatric Follow-Up Study- En tidsoppfølging av kognitiv og emosjonell utvikling hos barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

 

Mer om Per Normann Andersen

Jan Buitelaar

Lost in transition, how to overcome the transition gap?

Avslutningsplenum kl. 14:00

Portrettbilde Jan BuitelaarJan Buitelaar Professor and leader of the research group on neuropsychiatric and developmental disorders, principal investigator at the Radboud University Medical Centre, and head of Karakter Child and Adolescent Psychiatry University Centre. His research is focused on ADHD, autism, and aggression and impulsivity related disorders.”

Forelesningen vil være på engelsk.

 

Mer om Jan Buitelaar

Foredragsholdere

Øvrige innlegg

Hvordan kan vi sammen bidra til bedre overganger fra ungdomsårene til voksenlivet for personer med nevroutviklingsforstyrrelser

Åpningsplenum kl. 08:30

Innleder:

Helene Uglestad

Portrettbilde Helene Uglestad Helene Ugelstad er utdannet spesialpedagog og har arbeidet i NAV og tidligere Aetat siden 1995. Hovedsakelig har hun erfaring med tilrettelegging i arbeid for personer med ervervede og medfødte kognitive funksjonsvansker.

I de siste 15 årene har hun arbeidet for økt kunnskap og forståelse om arbeidsinkludering av arbeidssøkere med nevroutviklingsforstyrrelser. Hun har i over 10 år koordinert og drevet et internt fagnettverk i NAV der hovedmålet har vært å øke kunnskapen om utfordringer mennesker med nevroutviklingsforstyrrelser kan møte på i arbeidslivet. Som et resultat a dette arbeidet har hun koordinert og bidratt i utarbeidelsen av veiledningshefter for NAV veiledere.

Hun var medlem i Autisme og Tourettes utvalget som leverte NOU 2020:1 , har vært medlem i ADHD Norges fagråd fra 2015 – 2017 og er i dag medlem i fagrådet til Norsk Tourette forening 2018 - d.d.

I dag er hun seniorrådgiver i Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Avdeling virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling.

 

Skinderviken

Hva nå?! -en ung voksens perspektiv på livets overganger

Åpningsplenum kl. 08:30

Innleder:

Margrethe Skinderviken

Portrettbilde Margrethe SkindervikenMargrethe Skinderviken, er 25 år gammel og tidligere nasjonal ungdomsleder i ADHD Norge, hvor hun satt i 4 år. Hun har selv ADHD, og syns at alt arbeid som kommer til kunnskapsheving om mental helse er utrolig viktig.

 

Øien Benninghoff

Å falle mellom stoler. Universale og nasjonale faktorer som vanskeliggjør overgangen fra barn til voksen

Åpningsplenum kl. 08:30

Innledere:

Roald A. Øien

Portrettbilde Roald A. ØienDr. Roald A. Øien, Phd - Professor - Spesialpedagogikk og utviklingspsykologi UiT, Yale University og Habiliteringen for Voksne UNN/R-FAAT, Editor Journal of Autism and Developmental Disorders. Han har en datter med autisme og psykisk utviklingshemming.

 

Eric Benninghoff

Portrettbilde Eric BenninghoffEric Benninghoff, Fulbright stipendiat. Uteksaminert fra Yale 2020 i politisk vitenskap. Jobbet som journalist med fokus på mennesker med utviklingshemming fra 2020 til 2022. Avhandlingen hans handlet om overgangen fra barn til voksen, og hans nåværende prosjekt fokuserer på overgangen fra barn til voksen for de med autisme og psykisk utviklingshemming. Prosjektet tar for seg norske forhold, men og sammenlignet med USA og andre nordiske land. Eric har en Eric Benninghoff voksen bror med autisme og PU.

 

Nygård Handgård

Mestringskurs for studenter med ADHD og erfaringsgruppe for studenter med autismespektertilstander

Parallell: Student-tema kl. 12:30

Innledere:

Inghild Nygård

portrettbilde Inghild Nygård Inghild Nygård er psykologspesialist med 18 års arbeidserfaring fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten, PPT/OT for videregående og siste årene ved Studentsamskipnaden i Bergen. Hun jobber nå med individuell oppfølging av studenter, og er med på holder ulike gruppetilbud for studenter, bl.a mestringsgruppe for studenter med ADHD, Transdiagnostisk gruppe og Mindfulnessgruppe.

 

Gunhild Sandvik Handgård

portrettbilde Gunhild Sandvik Handgård Gunhild Sandvik Handgård er psykologspesialist med 17 års arbeidserfaring og jobber med individuell oppfølging av studenter og er med og holder kurs og grupper for studenter i Bergen. Hun har erfaring fra å arbeide med studenter med sammensatte vansker, inkl autismespekterforstyrrelser, adhd og traumer. Hun har tidligere arbeidet i BUP og på DPS.

 

Marhaug Hansen

Tilbud for studenter med nevroutviklingsforstyrrelser – drift og erfaringer

Parallell: Student-tema kl. 12:30

Innledere:

Gisle Marhaug

Portrettbilde Gisle MarhaugGisle Marhaug er utdannet Psykiatrisk sykepleier med videreutdanninger i psykiatri, veiledning og psykoedukative grupper. Har blant annet jobbet i akuttpsykiatrien og 17 år i Barne- og ungdomspsykiatrien som psykiatrisk sykepleier og avdelingsleder. Satt i flere år i det Katastrofepsykiatriske teamet ved Helse-Midt. Fra 2008 - 2016 prosjektleder i Studier med støtte ved HiST og NTNU. Rådgiver ved NTNU Tilrettelegging til dd med hovedfokus på studenter med ulike psykiske helseutfordringer.

 

Reidar Angell Hansen

Portrettbilde Reidar Angell HansenReidar Angell Hansen er Utdannet sivilingeniør i kjemi, og har jobbet som lærer på vgs og i det tidligere Aetat med yrkesmessig attføring. Begynte i 1998 ved NTNU som studieveileder i Studieavdelingen og igangsatte der studieteknikkurs for studenter og vært kursholder på eksamensmestringskurs. Begynte i 2008 å jobbe med tilrettelegging for studenter og har i den jobben bl.a. veiledet ADHD- og Aspergerstudenter og vært med på igangsettelse flere tiltak rettet mot studenter med ADHD.

 

Olaussen

Hvordan oppleves studiesituasjonen med nevroutviklingsforstyrrelser, og hvilke tiltak kan hjelpe

Parallell: Student-tema kl. 12:30

Innleder:

Ellinor Olaussen

Avdeling for universell utforming og læringsmiljø ved HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) arbeider med å fremme et inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser i høyere utdanning, og er en pådriver for universell utforming og individuell tilrettelegging ved norske utdanningsinstitusjoner. Elinor Olaussen er seniorrådgiver i HK-dir (tidligere Universell). Hun har jobbet med oppfølging av studenter med ADHD og Asperger syndrom gjennom flere år, og skrevet veilederen «Studenter med ADHD og Asperger syndrom – en veileder for innsikt, forståelse og kunnskap om tilrettelegging».

 

meland

Tics-kontrollerende trening i gruppe – tilpasning av terapi, digital og ved oppmøte

Parallell: Grupper kl. 12:30

Innleder:

Karete Jacobsen Meland

Portrettbilde Karete Jacobsen MelandKarete Jacobsen Meland er psykolog og konstituert enhetsleder ved OCD-spekterpoliklinikken, Oslo Universitetssykehus. Hun jobber med pasienter som har hudplukkingslidelse, hårnappingslidelse, tics/Tourettes syndrom og OCD. Karete var sentral i HRT gruppebehandling for pasienter med Tourettes syndrom og ticstilstander mens dette ble tilbudt ved Gaustad sykehus

 

Teigen Lotherington

"Du og jeg og ADHD" om ADHD og samliv

Parallell: Grupper kl. 12:30

Innledere:

Anne Marie Fosse Teigen

Portrettbilde Anne Marie Fosse Teigen Anne Marie Fosse Teigen er psykologspesialist med lang erfaring fra familievernet. Hun har skrevet boka Varig kjærleik. Ei handbok og utviklet samlivskurset Bufferkurs for par. Sammen med psykolog Line Lotherington har hun utviklet samlivskurset Du og jeg og ADHD. Anne Marie har selv ADHD.

 

Line Lotherington

Portrettbilde Line Lotherington Line Lotherington er psykolog med spesialkompetanse innen områdene voksen ADHD og autismespektertilstander (ASF). Line har lang erfaring med å bistå personer og par der en eller begge har ADHD eller og autisme.

Line har sammen med psykologspesialist Anne Marie Fosse Teigen utviklet det Bufdir-finansierte samlivskurset "Du og jeg og ADHD" og har holdt en rekke samlivskurs for par der en eller begge har ADHD.

 

Rønhovde

Psykoedukasjon – hjelp til selvhjelp!

Parallell: Grupper kl. 12:30

Innleder:

Lisbeth Iglum Rønhovde

Portrettbilde Lisbeth Iglum RønhovdeLisbeth Iglum Rønhovde er utdannet lærer og spesialpedagog og har embetseksamen i spesialpedagogikk (cand.paed.spec.) fra UiO. Hun har lang yrkeserfaring fra skoleverket, som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT for grunnskolen, seniorkonsulent i Statped og spesialpedagog i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Rønhovde er en mye brukt foredragsholder på tema knyttet til ADHD og Tourettes syndrom, atferd generelt, ungdom og hjernemodning, samt kurs for lærere om tilpasninger og individuelle opplæringsplaner. Hun har skrevet en rekke bøker beregnet på barn, unge og andre som vil ha en kortfattet og lettlest innføring i henholdsvis ADHD, Tourettes syndrom, autisme og dysleksi. Disse er utgitt på eget forlag (www.infolitenbok.no) og flere av dem er innkjøpt av Kulturrådet. Rønhovde har gitt ut tre fagbøker på Gyldendal Akademisk: «Kan de ikke bare ta seg sammen. Om ADHD og Tourettes syndrom» (3.utg. 2018), «… og noen går det trill rundt for. Om den unge hjernen og pedagogisk praksis» (2.utg. 2020) og «Abc om IOP. Håndbok form lærere» (2.utg. 2022).

 

Husby Nielsen

Tilrettelagt opplæring, en forberedelse til voksenliv

Parallell: Fra barn til voksen kl. 12:30

Innledere:

Nina Halvorsen

foreløpig ingen bio

 

Åse Marie Asp Nielsen

portrettbilde Åse Marie Asp Nielsen Åse Marie Nielsen, utdannet spesialpedagog og er avdelingsleder for TO og STO ved Tiller vgs.

 

Ingul

Drop-Out. Hva vet vi og hva gjør vi?

Parallell: Fra barn til voksen kl. 12:30

Innleder:

Jo Magne Ingul

Portrettbilde Jo Magne IngulJo Magne Ingul er utdannet psykolog og er spesialist i klinisk psykologi. Opptatt av barn og unge som sliter med angstlidelser og/ eller skolefravær. Behandling/ intervensjon og forståelse av disse problemene.

 

hugnadstad

IPS. Individuell jobbstøtte, arbeid som en del av behandling

Parallell: Helse kl. 12:30

IPS er en evidensbasert metode for arbeidsinkludering av mennesker med psykiske lidelser. Her tilbys bistand til å komme ut i arbeid og/eller utdanning som en del av behandlingsforløpet ved DPSet. Vil fortelle om hvordan vi jobber og organiseringen av tjenesten.

Innleder:

Camilla Hugnadstad

portrettbilde CamillaHugnadstad Camilla har ni års erfaring som jobbspesialist og metodeveileder i IPS. Er i dag ansatt ved NAV Årstad i Bergen som metodeveileder for IPS, og har ansvar for IPS tilbudet ved Solli DPS. Jobber til daglig på Solli DPS med faglig veiledning og oppfølging av jobbspesialistene i teamet der, i tillegg til å følge opp egen portefølje med jobbsøkere i tiltaket.

 

Øverby

Lærings- og mestringstilbud for unge voksne

Parallell: Helse kl. 12:30

Innleder:

Mette Haaland-Øverby

Portrettbilde Mette Haaland-ØverbyMette Haaland-Øverby jobber som spesialrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

NK LMH har i de siste årene jobbet med kunnskapsoppsummeringer av lærings- og mestringstilbud overfor barn, unge og voksne, og sett positive forskningsresultater av tilbudene. Mette har også jobbet med temaer som brukermedvirkning og hvordan helsepersonell i spesialisthelsetjenesten erfarer det å drive grupper for ungdom.

 

Dahl

Gruppepsykoterapi med fokus på relasjonsvansker og følelser for unge voksne med ADHD. -  en kort presentasjon av modellen og resultater fra en naturalistisk studie. 

Parallell: Helse kl. 12:30

Innleder:

Hanne-Sofie Dahl

Hanne-Sofie DahlHanne-Sofie Dahl er psykologspesialist, gruppeanalytiker, psykoanalytiker og har PhD innen psykoterapi forskning. Hun er ansatt ved Universitetet i Oslo, er lærer og leder ved Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi og driver en privat praksis. De siste årene har hun forsket på, og sammen med en kollega drevet psykoterapeutiske grupper for unge voksne med ADHD. Hun har erfaring fra egen familie med hvor vanskelig relasjoner og følelsesregulering kan være for både voksne og barn med ADHD, og spesielt hvor skjør selvfølelsen er for mange med ADHD. Disse tema er fokus for den korttids psykodynamiske gruppeterapien hun vil presentere.

 

Nøstvik

Erfaringer med overganger TS

Avslutningsplenum kl. 14:00

Innleder:

Liv Irene Nøstvik

portrettbilde Liv Irene Nøstvik Liv Irene Nøstvik er sykepleier og daglig leder i Norsk Tourette Forening. Nøstvik har lang erfaring med Tourettes syndrom gjennom sitt arbeid i NTF i mange år. Hun har yrkeserfaring fra arbeid i både 1. og 2. linjetjenesten og har ledet en rekke prosjekter i NTF. Nøstvik har lang erfaring som brukerrepresentant, og kjenner brukergruppen godt.

 

Brevik

Små og store overganger - strategier i en husstand med tre autister

Avslutningsplenum kl. 14:00

Innleder:

Thomas Brevik

Portrettbilde Thomas BrevikThomas Brevik fikk en autismespekterdiagnose som voksen. Han deler egne utfordringer med overganger, og hvordan han som forelder til to autistiske barn, med ulike behov, bruker sin selvinnsikt til å hjelpe dem med overganger. Et utvalg av strategier og erfaringer.

 

Arrangører

Arrangører:

NTNU Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Sør-Øst Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord Autismeforeningen i Norge Norsk Tourette Forening ADHD Norge