Foredragsholdere 2024

Foredragsholdere Felleskonferansen 2024

Helene Barone

Helene Barone portrettbildePsykologspesialist, RFM Vest
Helene Barone er psykologspesialist og ansatt ved Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Vest. Hun har lang erfaring med å jobbe med barn og unge med ulike nevroutviklingstilstander, og har en doktorgrad om reguleringsfunksjoner hos voksne med ADHD. Hun er for tiden også ansatt i Helsedirektoratet.
Presentasjon: "Eksekutive funksjoner og oppfølging av egen helse"
(Åpningsplenum 08:30–11:05)
 

Kim Berge

Kim Berge portrettbildeFørstelektor - Nestleder NAKU, NAKU - IPH
Kim Berge sin forskning og fagutvikling handler primært om to forhold. Utfordrende atferd og helse. Han har i tillegg arbeidet med oppbygging og drift av naku.no med den nasjonale kunnskapsbanken. Han begynte å arbeide for NAKU i 2007. Før det var han ansatt i 5 år som fagkonsulent ved habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag. I en 5- års periode før dette var han en miljøarbeider, miljøterapeut og faglig ansvarlig etter sosialtjenestelovens kap. 4A ved et kommunalt bofellesskap. På tidlig 90-tallet arbeidet han som miljøarbeider ved en barnevernsinstitusjon.
Presentasjon:"Symptomenes vanskelige språk"
(Avslutningsplenum kl. 14:25–15:45)
 

Gunnhild Hodt

Gunnhild Hodt portrettbildeOverlege, Barne- og ungdomsspykiater/ph.d-student, Sykehuset Innlandet
Gunnhild Hodt er overlege, barne- og ungdomspsykiater og ph.d-student. Hun har lang erfaring fra arbeid med spiseforstyrrelser og nevroutviklingsforstyrrelser både poliklinisk og i døgn. Hun jobber nå 50% som kliniker på BUP døgn Kringsjåtunet, Lillehammer og 50% med forskning. Forskningsprosjektet hennes dreier seg om kartlegging av spisevansker (ARFID, Pica og ruminasjonsforstyrrelser) hos barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser.
Presentasjon:
"Forstyrret spising, spiseforstyrrelser og nevroutviklingsforstyrrelser"
(Åpningsplenum 08:30–11:05)
 

Lene Myhren

Lene Myhren portrettbildeForsker/forskningskoordinator, Tannhelse Rogaland
Lene Myhren har en doktorgrad i cellebiologi fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet som forskningskoordinator og forsker ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter siden 2019.
Presentasjon:
"One size does not fit all - utvikling og utprøving av et tanntilvenningsprogram for barn med autismespekterforstyrrelser"
(Parallell 1: 11:55–12:15)
 

Karina McGlade

Karina McGlade portrettbildeKlinikksjef, Linderud Audiopedagogiske senter
Karina McGlade-Grando har grundet og leder OAKS, Østlandets Audiopedagogiske og Kognitive senter i Oslo og Fredrikstad, samtidig som hun har grundet og leder Linderud Audiopedagogiske senter i Oslo. Hun er audiopedagog og har toårig videreutdanning i kognitiv terapi
Presentasjon:
"Misofoni"
(Avslutningsplenum kl. 14:25–15:45)
 

Seonaid Anderson

CEO, Nevro-diverse
Senoid er psykolog og konsulent for klienter med nevroutviklingsforstyrrelser. Hun har grunnlagt Nevro-diverse.org Behavioural Therapy for Tics Institute (BTTI) hvor hun tilbyr digital atferdsterapi, samt andre kurs for klinkere og psykologterapister.
Senoaid har bidratt inn arbeidet med de europeiske retningslinjene for behandling av Tourettes Syndrom. Hun sitter også I styret til Belgian Tourette Syndrome Patient Association Iktic/Jetique
Seonaid har vært med å grunnlegge Tics and Tourette Around the Globe (TTAG), som er en paraplyorganisasjon som fokuserer på å representere Tics og Tourette syndrom for interesseorgansisajosner over hele verden.
Presentasjon:
"The challenges of tics and pain"
(Parallell 1: 11:55–12:15)
 

Andrzej Adam Pawlowski

Tannlege, spesialist i pedodonti, Kompetansesenter, Spesialisttannklinikk i Stavanger
Andrzej Adam Pawlowski har jobbet som tannlege siden 2001 og har vært spesialist i pedodonti (barnetannpleie) siden 2014. Han har en interesse for å jobbe med barn.
Presentasjon:
"One size does not fit all - utvikling og utprøving av et tanntilvenningsprogram for barn med autismespekterforstyrrelser "
(Parallell 1: 11:55–12:15)
 

Søren Dalsgaard

Søren Dalsgaard portrettbildeLærestolsprofessor og specialeansvarlig overlæge, Københavns Universitet
Som kliniker og forsker har Søren Dalsgaard fokus på barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, både utredning og behandling, men også forekomsten i befolkningen, risikofaktorer og prognosen ind i voksenlivet.
Presentasjon:
"ADHD, autisme og Tourette: Risiko for utvikling av somatiske tilstande"
(Åpningsplenum 08:30–11:05)
 

Tom Eichele

Avdelingssjef/overlege, Nevrofysiologisk avd. Haukeland
Tom Eichele er spesialist i nevrofysiologi og avdelingssjef på Haukeland. Hans avdeling tar mange EEG-undersøkelser i forløp av diagnostikk og behandling hos barn med nevro-utviklingsforstyrrelser.
Presentasjon:
"Tilrettelegging av undersøkelser – Nevrofysiologisk avdeling Haukeland "
(Parallell 1: 11:55–12:15)
 

Liv Larsen Stray

Liv Larsen Stray portrettbildeForsker, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus
Liv Larsen Stray er spesialist i psykomotorisk fysioterapi med hovedfag i fysioterapivitenskap. Hun er også utdannet pedagog med doktorgrad i spesialpedagogikk. Hun arbeider som fysioterapeut og forsker ved Sørlandet sykehus med spesielt fokus på ADHD og muskelspenninger, samt enkoprese-problemer. Hun har utviklet undersøkelsesmetoden MFNU.
Presentasjon:
"ADHD, muskespenninger og smerte"
(Parallell 2: 11:55–12:15)
 

Bjørnar Hassel

Professor, Avdeling for nevrohabilitering, OUS
Bjørnar Hassel er spesialist i nevrologi og overlege og professor ved Avdeling for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo fra 2015. Han behandler pasienter med utviklingsforstyrrelser voksne: autisme, psykisk utviklingshemming, ADHD, Tourette syndrom.
Presentasjon:
"Migrene og hodepine"
(Parallell 2: 11:55–12:15)
 

Sigrun Hope

Overlege ph.d,Avd. for Nevrohabilitering, OUS
Presentasjon:
"Persontilpasset medisin mot helseutfordringer ved nevroutviklingsforstyrrelser?"
(Parallell 2: 11:55–12:15)
 

Anne Ruud

Anne Ruud portrettbildeTidl. overlege BUP
Anne Ruud er spesialist i Allmennmedisin og har arbeidet som fastlege i 20 år. Hun har vært overlege ved BUP Kristiansand og har mange års erfaring med utredning og behandling av ADHD og Tourettes syndrom.
Presentasjon:
"Somatiske plager ved nevroutviklings tilstander"
(Parallell 1: 11:55–12:15)
 

Carmen Schroder

Carmen Schroder portrettbildeProfessor, Strasbourg University Hospitals & Strasbourg University, France
Carmen Schröder, MD, PhD, er professor i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Strasbourg og leder for barne- og ungdomspsykiatrien ved Strausbourg Universitetssykehus i Frankrike. Carmen er også koordinator for Excellence Center for Autisme og Nevroutviklingsforstyrrelser i Strasbourg. Professor Schröder er søvnekspert og har publisert over 100 publikasjoner med særlig fokus på implikasjoner av søvnforstyrrelser.
Presentasjon:
"Sleep disorders and their treatment in children with neurodevelopment disorders"
(Parallell 1: 11:55–12:15)
 

Emilie Meyer Bull

Emilie Meyer Bull portrettbildePsykolog og stipendiat, KGJ senter for utviklingsforstyrrelser, Klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Emilie Meyer Bull er en psykolog med engasjement for bedre oppfølging og støtte til personer med nevroutviklingstilstander. Doktorgradsprosjektet hennes omhandler hjelp til mennesker med autisme og samtidige vansker som ikke klarer å varsle sine omsorgspersoner når de har det vondt. I prosjektet kombinerer hun kontekst, puls, hvordan hjerte slår (hjerteratevariabilitet; HRV) og andre kjente biomarkører for smerte og stress (som bl.a. MCP-1 og IL-1RA). Målet er å hjelpe mennesker med begrenset språk til å uttrykke hvordan de har det, gi dem bedre mulighet til samhandling og medvirkning i eget liv.
Presentasjon:
"Pulsen som hjelpemiddel: Å avdekke smerte, tilpasse hverdag og bedre oppfølgingen for mennesker uten entydig språk"
 

Arrangører

Arrangører:

NTNU Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Sør-Øst Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord Autismeforeningen i Norge Norsk Tourette Forening ADHD Norge