Gjennomføres typisk
Senhøst

Sted
NTNU Gløshaugen (FRAM)

Lurer du på hvordan du kan få deg en interessant jobb relatert til romfart?

Velkommen til karrieremessen for deg som er interessert i eller vil vite mer om romfartsektoren i Norge! Møt arbeidsgiverne som driver i den norske rombransjen. Messen er gratis og åpen for alle interesserte.

Speisa karrieredag er et samarbeid mellom UiOPortal SpaceNIFRO og Tekna.

Hva skjer på karrieredagen

  • Utstilling som gir deg innsikt i hva som skjer i romfartsindustrien.
  • Få vite mer om hvordan teknologi kan være driver for fremtidens infrastruktur, det grønne skifte og utvinning av mineraler i Norge.
  • Du vil få innsikt i ulike romfartsprogrammer og prosjekter nasjonalt og globalt. Eksempelvis ESA- og IRIS-programmene.

Hvem treffer du?

Her samles romfartsindustrien, de private og offentlige virksomhetene som sammen kan utvikle Norge som romfartsnasjon. Forsvaret og sivilsamfunnet er gjensidig avhengig av hverandre for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap. Romfart spiller en avgjørende rolle i eksisterende og nye tjenester som vi er avhengig av.

Utdanningsområder
Data og informasjonsteknologi
Energi og elektrofag
Matte, fysikk og nanoteknologi
Mekanikk, konstruksjon og marin teknikk
Produkt- og industridesign