When is it typically organized?
Senhøst

Location
NTNU Gløshaugen (FRAM)

Lurer du på hvordan du kan få deg en interessant jobb relatert til romfart?

Velkommen til karrieremessen for deg som er interessert i eller vil vite mer om romfartsektoren i Norge! Møt arbeidsgiverne som driver i den norske rombransjen. Messen er gratis og åpen for alle interesserte.

Speisa karrieredag er et samarbeid mellom UiOPortal SpaceNIFRO og Tekna.

Hva skjer på karrieredagen

  • Utstilling som gir deg innsikt i hva som skjer i romfartsindustrien.
  • Få vite mer om hvordan teknologi kan være driver for fremtidens infrastruktur, det grønne skifte og utvinning av mineraler i Norge.
  • Du vil få innsikt i ulike romfartsprogrammer og prosjekter nasjonalt og globalt. Eksempelvis ESA- og IRIS-programmene.

Hvem treffer du?

Her samles romfartsindustrien, de private og offentlige virksomhetene som sammen kan utvikle Norge som romfartsnasjon. Forsvaret og sivilsamfunnet er gjensidig avhengig av hverandre for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap. Romfart spiller en avgjørende rolle i eksisterende og nye tjenester som vi er avhengig av.

Education area
Computer Science and Information Technology
Electrical Engineering
Mathematics, Physics, and Nanotechnology
Mechanical Engineering and Marine Technology
Product- and Industrial Design