Oppfordrer flere samfunnsvitere til å jobbe i en teknologisk kunnskapsbedrift

"Presenter dine egenskaper i en kontekst som er relevant for bedriften."

Lars-Erik Alstad Aas studerer master i arbeids- og organisasjonspsykologi, og sommeren 2014 jobbet han i DNV GL i Trondheim. Kanskje forbinder du denne arbeidsplassen mest med sivilingeniører? Lars-Erik oppfordrer flere samfunnsvitere til å søke muligheter i konsulentdelen hos en teknologisk kunnskapsbedrift.

I DNV GL fikk Lars-Erik prøve seg på flere forskjellige arbeidsoppgaver, som varierte fra utforming av arbeidsverktøy for vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø til å bidra med kompetanse om psykologi i et eksternt prosjekt sammen med andre ansatte i DNV GL. Lars-Erik opplevde at DNV GL har fokus på å bruke tverrfaglig kompetanse, og flere av hans kollegaer har en samfunnsvitenskapelig bakgrunn.

Sist uke stilte Lars-Erik opp på foredrag på Dragvoll for å gi tips til hvordan flere studenter kan få samme mulighet som han. Først og fremst la han vekt på at søknaden må være tilpasset den bedriften hvor man ønsker å søke jobb. Jobbsøknaden må presentere dine egenskaper i en kontekst som gjør dem relevante for bedriften du søker jobb hos. For noen kan det være utfordrende å trekke fram positive sider ved seg selv i en søknad. Et godt tips er da å få en nær venn til å gi innspill til søknaden. Å kapre sommerjobben man ønsker handler også om en god porsjon flaks, og et avslag trenger ikke bety at man ikke er dyktig nok. Bedriftene må tenke på hvilke behov de har, og det er ikke gitt at man passer bedriftens behov akkurat den gangen man søkte. Dersom en ikke lykkes på første forsøk, skader det ikke å forsøke igjen. Det viktigste er å stikke seg frem, tørre å søke og ikke være redd for avslag.

Overgangen fra å være student til å jobbe er stor, men en bratt læringskurve er motiverende for både videre studier og jobbmuligheter. Det er spennende å møte kollegaer som er eksperter på sine felt og det gir også inspirasjon til å gjøre en så god jobb som mulig hver dag. Det er givende å få teste sine teoretiske kunnskaper i praksis, samtidig som det har vært spennende å få en smakebit på arbeidslivet. ”Tenk på sommerjobben er som en to måneder lang jobbsøknad, lær mest mulig og gjør en best mulig jobb”, er siste tips fra Lars-Erik.

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×

Andre Bridge-historier

Et surr av stemmer fylte ørene. Klokka nærmet seg tolv og lunsjtid for de fleste. Studentene strømmet ut fra auditorier, grupperom og...
Egersund Net har samarbeidet med masterstudent Erlend Mæland om å forbedre merdkonstruksjonene. – Dette er en ypperlig mulighet både for å...
Denne sommeren fikk fem masterstudenter fra GLOBUS, linjeforeningen for Global Manufacturing Management, muligheten til å sette teori ut i...