Oppfordrer flere samfunnsvitere til å jobbe i en teknologisk kunnskapsbedrift

"Presenter dine egenskaper i en kontekst som er relevant for bedriften."

Lars-Erik Alstad Aas studerer master i arbeids- og organisasjonspsykologi, og sommeren 2014 jobbet han i DNV GL i Trondheim. Kanskje forbinder du denne arbeidsplassen mest med sivilingeniører? Lars-Erik oppfordrer flere samfunnsvitere til å søke muligheter i konsulentdelen hos en teknologisk kunnskapsbedrift.

I DNV GL fikk Lars-Erik prøve seg på flere forskjellige arbeidsoppgaver, som varierte fra utforming av arbeidsverktøy for vurdering av sikkerhet og arbeidsmiljø til å bidra med kompetanse om psykologi i et eksternt prosjekt sammen med andre ansatte i DNV GL. Lars-Erik opplevde at DNV GL har fokus på å bruke tverrfaglig kompetanse, og flere av hans kollegaer har en samfunnsvitenskapelig bakgrunn.

Sist uke stilte Lars-Erik opp på foredrag på Dragvoll for å gi tips til hvordan flere studenter kan få samme mulighet som han. Først og fremst la han vekt på at søknaden må være tilpasset den bedriften hvor man ønsker å søke jobb. Jobbsøknaden må presentere dine egenskaper i en kontekst som gjør dem relevante for bedriften du søker jobb hos. For noen kan det være utfordrende å trekke fram positive sider ved seg selv i en søknad. Et godt tips er da å få en nær venn til å gi innspill til søknaden. Å kapre sommerjobben man ønsker handler også om en god porsjon flaks, og et avslag trenger ikke bety at man ikke er dyktig nok. Bedriftene må tenke på hvilke behov de har, og det er ikke gitt at man passer bedriftens behov akkurat den gangen man søkte. Dersom en ikke lykkes på første forsøk, skader det ikke å forsøke igjen. Det viktigste er å stikke seg frem, tørre å søke og ikke være redd for avslag.

Overgangen fra å være student til å jobbe er stor, men en bratt læringskurve er motiverende for både videre studier og jobbmuligheter. Det er spennende å møte kollegaer som er eksperter på sine felt og det gir også inspirasjon til å gjøre en så god jobb som mulig hver dag. Det er givende å få teste sine teoretiske kunnskaper i praksis, samtidig som det har vært spennende å få en smakebit på arbeidslivet. ”Tenk på sommerjobben er som en to måneder lang jobbsøknad, lær mest mulig og gjør en best mulig jobb”, er siste tips fra Lars-Erik.