Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Oppslagsverk

Hengelås  indikerer at databasen er tilgjengelig innenfor NTNUs nettverk og hjemmefra med VPN-løsning.

Musikk og dans

 Tverrfaglig

Jobber ved NTNU Universitetsbiblioteket og arbeider med læringsmiljø og markedsføring av Biblioteket Dragvoll. Undervisning i bibliotekets ressurser og referansehåndtering.

Topp