Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Ansatte på Musikkbiblioteket

Frida Røsand

Gisle Jonsson

Jenny Bakken Aslaksen

Bildekreditering bloggbanner: Foto: Frida Røsand NTNU

 

Jobber ved NTNU Universitetsbiblioteket og arbeider med læringsmiljø og markedsføring av Biblioteket Dragvoll. Undervisning i bibliotekets ressurser og referansehåndtering.

Topp