Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Om bibliotekene

Musikkbiblioteket
Her finnes noter, CD-er, LP-er, DVD-er, tidsskrifter, bøker –Kjøpmannsgt. 42
mest om musikk (musikkhistoire, musikkteori, biografier m.m.)
– men også om religion, pedagogikk, kunst, filosofi.


Biblioteket Dragvoll
Dragvoll2
Her finnes bøker (musikkvitenskap, dansevitenskap, folke- og etnomusikk, populærmusikk, filmmusikk) og tidsskrifter. I tillegg finnes her litteratur innen alle fag i kategorien humaniora og samfunnsvitenskap.

 


Gunnerusbiblioteket
Her finnes notemanuskripter og eldre noter av både norskeGunnerusbiblioteket
og utenlandske komponister (mye er ikke katalogisert i Oria).
Gunnerusbiblioteket var i en årrekke mottaksbibliotek for den
pliktavleverte litteraturen i alle fag, herunder noter.
Fra ca. 2006 er notene plassert på Musikkbiblioteket,
og musikkbøkene på Musikkbiblioteket eller Biblioteket Dragvoll.

Topp