Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Om bibliotekene

Musikkbiblioteket
Her finnes noter, CD-er, LP-er, DVD-er, tidsskrifter, bøker –Kjøpmannsgt. 42
mest om musikk (musikkhistoire, musikkteori, biografier m.m.)
– men også om religion, pedagogikk, kunst, filosofi.


Biblioteket Dragvoll
Dragvoll2
Her finnes bøker (musikkvitenskap, dansevitenskap, folke- og etnomusikk, populærmusikk, filmmusikk) og tidsskrifter. I tillegg finnes her litteratur innen alle fag i kategorien humaniora og samfunnsvitenskap.

 


Gunnerusbiblioteket
Her finnes notemanuskripter og eldre noter av både norskeGunnerusbiblioteket
og utenlandske komponister (mye er ikke katalogisert i Oria).
Gunnerusbiblioteket var i en årrekke mottaksbibliotek for den
pliktavleverte litteraturen i alle fag, herunder noter.
Fra ca. 2006 er notene plassert på Musikkbiblioteket,
og musikkbøkene på Musikkbiblioteket eller Biblioteket Dragvoll.

Frida Kristine Røsand er fagansvarlig for musikk og leder for Musikkbiblioteket

Topp