Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Noter

  • Søk etter noter i Oria. Her finner man referanser til notesamlingene i NTNU UB, samt andre norske universitet- og høgskolebibliotek og Nasjonalbiblioteket.
  • Søk etter noter i Biblioteksøk. Her finner man referanser til notesamlingene i norske folkebibliotek i tillegg til fagbibliotekene.
  • Søk etter noter i NB Noter Nasjonalbibliotekets publiseringstjenste for norsk samtidsmusikk. Noter for kjøp.

 

 

 

 

 

Frida Kristine Røsand er fagansvarlig for musikk og leder for Musikkbiblioteket

Topp