Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Innspilt musikk

Fysiske dokumenter

Søk etter  CD-er, LP-er og DVD-er i Oria

Musikkbibliotekets CD-samling

Musikkbibliotekets CD-samling

CD-er og DVD-er med innspilt musikk
er til utlån på Musikkbiblioteket.
2 ukers lånetid.
LP-er lånes ut til
undervisningsformål på
Institutt for Musikk.

Strømmetjenester

Alle basene er tilgjengelig innenfor NTNUs nettverk og hjemmefra med VPN-løsning.

Frida Kristine Røsand er fagansvarlig for musikk og leder for Musikkbiblioteket

Topp