Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Musikkarkiv

  • Norsk lydinstitutt ble opprettet i 1984 på basis av samlingen til Arne Dørumsgaard. Siden da har samlingen vokst og utviklet seg videre. I lydinstituttets samlinger finnes det mange innspillinger som ikke finnes i noe annet bibliotek eller arkiv i Norge. Dette gjelder særlig Norvegica-samlingen, med innspillinger av norsk musikk og/eller med norske musikere utgitt i utlandet. I tillegg finnes innspillinger i samlingen som aldri er utgitt på et forlag, men som er spilt inn på prøveplater eller privat.
  • Stiftinga for folkemusikk og folkedans Har stor folkemusikksamling. Les mer om samlingene her.
  • Jazzbasen og Norsk jazzarkiv I samlingene til Norsk jazzarkiv, som er en del av Nasjonalbiblioteket, finnes dokumentasjon på norsk jazzhistorie i form av lydopptak, fotografier, klippsamling, bøker tidsskrifter, film m.m. Også arkiver etter jazzklubber og enkeltpersoner.
  • Norsk visearkiv Unike samlinger med viser,  informasjon og forskningsmateriale om viser. Les mer om samlingene her. Norsk visearkiv er en del av Nasjonalbiblioteket.
  • Rockheim På Rockheim finnes samlinger av ulike slag. Mye er tilgjengelig digitalt. Les mer om samlingene her.
  • Ringve musikkmuseum Ringve oppbevarer originalmauskripter til flere trondheimskomponister, bl.a. Per Hjort Albertsen og Thomas Tellefsen.
  • Griegsamlingen Bergen Offentlige Bibliotek (BOB) eier en stor del av originaldokumentene etter Edvard Grieg. Biblioteket samarbeider med Grieg-forskere nasjonalt og internasjonalt, og har et nært samarbeid med
  • Edvard Grieg Museum Troldhaugen.  Ved BOB finnes også Senter for Griegforskning som er etablert i samarbeid med Universitetet i Bergen.

Frida Kristine Røsand er fagansvarlig for musikk og leder for Musikkbiblioteket

Topp