Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Fagdatabaser

I Oria kan du søke etter bøker, artikler, tidsskrifter, noter, lydopptak, film og andre fagressurser – trykt og elektronisk. For mer fagspesifikke søk, prøv en av databasene i oversikten under.

 Tverrfaglig

Publiseringsarkiv

 Bibliotekkataloger

 

 

Frida Kristine Røsand er fagansvarlig for musikk og leder for Musikkbiblioteket

Topp