Aftenposten 28. mars 1873: Amerikareiser og kjellere

Aftenposten 28. mars 1873: Amerikareiser og kjellere

av 8. november 2017 i ukategorisert med 1 Kommentar

Norges avislandskap på 1800-tallet Etter en svært eksplosiv utvikling i avislandskapet på midten av 1800-tallet, sier det kanskje seg selv at avisene påvirket menneskene, og at menneskene og samfunnet påvirket avisene. Nye teknologiske oppfinnelser revolusjonerte hverdagen for store deler av Norge, med jernbanen, telegraf og mer effektive måter å trykke bøker på. Med alle disse […]

Les videre »

En lyspære, en snurt tysk professor og en nærende drikk fra Frydenlund bryggeri: Dagbladet, nyttårsaften 1879

En lyspære, en snurt tysk professor og en nærende drikk fra Frydenlund bryggeri: Dagbladet, nyttårsaften 1879

av 2. november 2017 i Studentblogg med Ingen kommentarer

I Dagbladets siste utgave for året i 1879, onsdag 31. desember, kunne den oppmerksomme leser, i en beskjeden notis under overskriften «Forskjellige Nyheder», komme over følgende: Edisons nyeste lampe er endnu langt fra færdig, og skjønt det brændte Papir har vist sig som et udmærket Materiale istedetfor Platina (Lamperne havde brændt uafbrudt i 36 Timer […]

Les videre »

Bjørnstjerne Bjørnson – et dikterportrett, avisen og den borgerlige offentlighet

Bjørnstjerne Bjørnson – et dikterportrett, avisen og den borgerlige offentlighet

av 1. november 2017 i Studentblogg med Ingen kommentarer

  «Når man senere har snakket om den norske offentligheten som preget av poetokrati på siste halvdel av 1800-tallet, er det ikke minst takket være Bjørnson» (Eide, 2010:329). På forsiden av Verdens Gang lørdag 19. januar 1878 ruver den markante skikkelsen av en ung Bjørnstjerne Bjørnson. Under bildet står trykt det som virker å være […]

Les videre »

Synnøve Solbakken i pressa

Synnøve Solbakken i pressa

av 30. oktober 2017 i Studentblogg med Ingen kommentarer

Synnøve Solbakken, 1919 Synnøve Solbakken er eit av Bjørnstjerne Bjørnson sine mest kjende verk. Denne blei kjend med ein gong den var komen ut, som ei bondefortelling, både innafor og utafor Noregs grenser. Denne boka var ein av dei første, store som omtalte bondesamfunnet, og viste byfolk kva for ein livsstil folk i bygdene hadde. […]

Les videre »

Pressen «i forhandling» med litteraturen

Pressen «i forhandling» med litteraturen

av 28. oktober 2017 i Studentblogg med 1 Kommentar

      Hvordan fremstilte datidens presse bondelivet i sine spalter, og hvordan kan vi se dette i sammenheng med tynsetingen Nikolai Ramm Østgaards bok En Fjeldbygd Billeder fra Østerdalen fra 1851 (heretter referert til som En Fjeldbygd)? Når jeg bruker begrepet «bondeliv» i denne teksten, er det i lys av Østgaards fortale (forord) i […]

Les videre »

Et tidsperspektiv

Et tidsperspektiv

av 25. oktober 2017 i Studentblogg med Ingen kommentarer

  Norsk mediehistorie så en massiv utvikling på 1800-tallet, med oppfinnelser som telegrafen og grammofonen, samt utbyggelsen av jernbanen. I takt med denne utviklingen ser vi en stor økning i mennesker med høyere kunnskapsnivå grunnet økte lese- og skriveferdigheter. Mye av denne utviklingen kan man takke den raske avisutviklingen for. Moderniseringen av pressen, og utviklingen […]

Les videre »

Reklame og avisene på 1800-tallet

Reklame og avisene på 1800-tallet

av 24. oktober 2017 i Studentblogg med Ingen kommentarer

I løpet av kurset vårt i nordisk litteratur har vi muligheten til å analysere pressen og aviser på 1800-tallet. Vi skal velge 15 aviser fra 1850 til 1880, og finne noe som er påfallende ved første blikk. I dette blogginnlegget skal jeg konsentrere meg om utformingen og formen på avisene og deretter på reklamene og […]

Les videre »

„Scandinavian design“ i de tidlige norske avisene

„Scandinavian design“ i de tidlige norske avisene

av 24. oktober 2017 i ukategorisert med Ingen kommentarer

Når vi snakker eller hører om «Scandinavian design» tenker vi på all-round-designerne som Arne Jacobsen, eksklusiv hjemmeelektronikk av Bang & Olufsen eller skapelsene av Birger Dahl eller arkitekten Henrik Bull. «Scandinavian design» står for klare og myke linjer, en spesiell slags enkelhet og en nesten spartansk minimalisme. Ole Rikard Høisæther forbinder i boka si «Design […]

Les videre »

Digter og journalist i tandem

Digter og journalist i tandem

av 19. oktober 2017 i Studentblogg med Ingen kommentarer

«Every literary field is the site of a struggle over the definiton of the writer.» – Pierre Bourdieu Litteraturanmeldelsen er ingen ny sjanger, og med den store avis-boomen på 1800-tallet ble det lettere for mannen i gata å utvikle et forhold til litteraturen gjennom møtet med anmeldelser i de store avisene. Likevel kan vi spørre: […]

Les videre »

IBSENFORSKERNES «GRAND DAME» – Intervju med professor Vigdis Ystad.

IBSENFORSKERNES «GRAND DAME» – Intervju med professor Vigdis Ystad.

av 17. desember 2016 i Arkiv, Studentblogg med Ingen kommentarer

Intervju skrevet av: Andreas Bentzrød. I 2010 utkom siste bind av Henrik Ibsens skrifter der en studie av hans dramatikk og diktning er detaljert kommentert. Alt fra hans kjærlighetsbrev, forretningskorrespondanser til de mindre, ukjente telegrammene. Ibsen som brev og telegram- skribent er et interessant studie, og noe som forskergruppen har jobbet med.  – Men hva […]

Les videre »

Topp