Kategorier
Arkiv Studentblogg

IBSENFORSKERNES «GRAND DAME» – Intervju med professor Vigdis Ystad.

Intervju skrevet av: Andreas Bentzrød.

I 2010 utkom siste bind av Henrik Ibsens skrifter der en studie av hans dramatikk og diktning er detaljert kommentert. Alt fra hans kjærlighetsbrev, forretningskorrespondanser til de mindre, ukjente telegrammene. Ibsen som brev og telegram- skribent er et interessant studie, og noe som forskergruppen har jobbet med.  – Men hva vet vi egentlig om Ibsen som brev- og telegramskriver, og hvilken betydning hadde det for hans forfatterskap? Kan telegrammene Ibsen sendte forklare noe? Og hva kan en pensjonert professor fortelle oss om Ibsen som spåmann? Forskergruppens andre intervju forsøker å besvare spørsmålene, som for noen kanskje har stått uløste.

Forskerguppen er fortsatt i Oslo. Det er november og kaldt, og etter gårsdagens intervju med Morgenbladets journalist Håkon Gundersen har turen kommet til en stor personlighet innenfor nordisk litteraturvitenskap. Denne gangen skal vi intervjue den pensjonerte professoren og Ibsen – forskeren, Vigdis Ystad. Ystad er en av Norges desidert beste forsker på dikteren og dramatikeren Henrik Johan Ibsen. Etter å ha avlagt doktorgrad på universitet i Oslo i 1974, der hun forsvarte sin avhandling om Kristoffer Uppdals lyrikk, har hun jobbet både som universitetslektor og dosent. Og allerede i 1979 ble hun tildelt et professorat ved universitet. I norsk litteratur har Ystad sin kompetanse på lyrikk og diktning, og Henrik Ibsens dramatikk. I løpet av årene har Ystad hatt utallige styre- og lederverv innenfor ulike akademiske organisasjoner. I september 2012 utnevnte Kong Harald Ystad til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «For hennes innsats for norsk kulturliv». Det er ekstra stas for forskergruppen å kunne intervjue henne. Ystad er en bestemt, men en svært hyggelig kvinne, som gladelig åpner dørene til sin omfattende kunnskapkilde om Henrik Ibsen – og hans innholdsrike liv. Fra 1998 til 2010 ledet hun, Norges hittil, største humaniora – prosjekt. De 17 bindene om Henriks Ibsens skrifter, utgitt av Aschehoug forlag og universitet i Oslo. Forskergruppen møter henne på Nasjonalbiblioteket der hun også har forskerkontor. Hun tar imot oss ved bibliotekets kafe, der vi setter oss ned. Det første forskergruppen stiller spørsmål om, er hva hennes tanker om Ibsen som brev- og telegramskriver er? Ystad kremter og forteller at Ibsen ikke skrev så mange brev- og telegrammer.

PENSJONERT PROFESSOR: Ystad er i dag pensjonert professor men jobber alltid med prosjekter ved siden av. Forskergruppen møtte henne på nasjonabiblioteket ved Solli plass, der hun for tiden har et eget kontor.
PENSJONERT PROFESSOR: Ystad er i dag pensjonert professor men jobber alltid med prosjekter ved siden av. Forskergruppen møtte henne på nasjonabiblioteket ved Solli plass, der hun for tiden har et eget kontor.

        «Han (Henrik Ibsen) har jo en dreining mot det forretningsmessige i korrespondansen sin», forteller Ystad. «Han var jo ikke noen stor brevskriver, slik som Bjørnson som har etterlatt seg omkring 30 000 brev. Ibsens brevsamling består av ca. 3000.»

         Ystad nevner også at Selma Lagerlöw skrev rundt 40000 brev. Hun poengterer  videre at Ibsen var svært bevisst på sin brevskriving, nettopp fordi det tok tid, og han følte seg tvunget til å la konsentrasjonen ledes mot sitt arbeide og diktningen. Det var dermed en bevisst handling fra Ibsens side at han ikke skrev flere brev enn det han gjorde. Ibsen var en kontrollert, bevisst og effektiv mann,

       «Dette er noe som også forteller mye om Ibsens personlighet» legger Ystad til.

Men spørsmålet som Ystad, i likhet med forskergruppen stilte seg er hvorfor Ibsen sendte telegram? Telegrafen som et nytt teknologisk fenomen vet vi var et middel for å oppnå raskere, og mer effektiv kommunikasjon. Viktige beskjeder kunne sendes over store avstander i løpet av kort tid. Forskergruppen har bitt seg særskilt merke i at Ibsen sender telegrammene på flere ulike språk, men hvorfor?

         «Ibsen kunne tysk» begynner Ystad å forklare og setter seg nærmere bordet. «Han bodde lenge i Tyskland, i München og i Dresden blant annet, så det å skrive telegrammene på dette språket var åpenbart det mest hensiktsmessige. Han kunne jo også italiensk, i hvert fall så leste Ibsen italienske aviser. Og han kunne nok såpass fransk, at han kunne komme seg igjennom de enkleste samtaler og avisartikler, vil jeg tro. Men engelsk derimot.» Ystad rister på hodet. «Engelsk var Ibsen svært dårlig i. Det var et språk han ikke behersket. Italiensk lærte han seg mens han var på tur til Italia i 1864. Og tysk var jo et språk alle kunne.»

    Allikevel er det et punkt forskergruppen har lagt merke til som var svært snodig. Hvorfor sender Ibsen et telegram på fransk fra Italia? Ystad tenker seg om noen sekunder før hun svarer:

        «Dette er fordi han regner med at mottakeren ikke kan italiensk, vet dere.»

Men hvorfor var det ikke på norsk? Lurer gruppen på videre.

         «Dette skal jo gå igjennom en person som skal omsette ordene til morsesignaler og da må det jo være en som kan dette språket. Den som gjennomfører sendingen må altså kunne det språket. Det vil jeg tro er det logiske» forklarer hun.  

          Den franske kunnskapen i Italia er dermed god, mener Ystad, ettersom de hadde stasjonert franske soldater i Vatikanet. Sveitsergarden kunne fransk og Vatikanet var i meget stor grad franskkynding, det er dermed nærliggende å tro at det ikke burde være noe problematisk for vedkommende som skal overføre ordene til telegrafiske beskjeder.

         Et annet interessant spørsmål som forskergruppen stiller i forhold til Henrik Ibsens skrifter, er om det har fremkommet nye brever, eller tekster av Ibsen. Det er rimelig å tenke seg at under et arbeid vil det stadig dukke opp noe.

         «Ja, ett og annet brev, mener jeg har kommet til rette» sier Ystad. «En eller annen dedikasjon, men så vidt jeg vet er det ikke funnet noen telegrammer, som dere søker. Det er jo klart at det alltid vil dukke opp nye ting. Men, et annet spørsmål er jo vedlikehold. Det sitter en person i halv stilling på Ibsensenteret på Universitet i Oslo, noe som er altfor lite, som skal vedlikeholde alt tekstmateriale. Og det er klart at det er en krevende prosess. En person, det sier seg selv. Det er altfor lite.»14939504_694668880687565_5989970746923611373_o

          Til spørsmål om hvordan arbeidet med Henrik Ibsens skrifter begynte forteller Ystad at det hadde vært diskusjoner om et prosjekt allerede på tidlig 1990 – tallet, hvor det skulle lages en større samling og innsamling av Henrik Ibsens tekster. Dette hadde blitt fremmet lenge, men saken lot hvile på seg før de greide å samle midler fra ulike fond til å begynne prosjektet i 1998. Ystad var hovedredaktør. De andre, redaksjonelle redaktørene var blant annet professor i historie Narve Fulsås, og førsteamanuensis i tysk litteratur og Ibsen – forsker Christian Janss. De gamle utgavene av Ibsen var bygd på en standard som ikke var filologisk korrekt, og som behøvde en grundig og nøye, revurderende vitalisering. Redaksjonen ville tilbake til  et utgivelsesteoretisk prinsipp som innebar at førstetrykket skulle nyttes og dermed ville det bli en mer autentisk tekst. Det ble derfor en omfattende prosess for gruppen som skulle starte arbeidet. Hensikten med prosjektet var ikke å forandre, men snarere å gå tilbake til de opprinnelige kildene for å forstå den filologiske standarden bedre. Redaksjonen besto av omkring 5-10 personer med ulike bakgrunner. Skrivingen av et kommentarsett som skulle kunne brukes av forskere eller studenter ble også satt i gang.

         «Vi visste også at elektroniske tekster er fremtiden, så vi sørget for å kode alle tekstene fra dag en, istedenfor å ta en tekst å kode den, så gjorde vi en og en tekst ferdig kodet. Dette er med på å skape en elektronisk forlengelse av verket, og som kan stå i mange år fremover. Det er en viktig del av prosjektet» sier Ystad, som forteller at det har vært en lang og tidkrevende prosess.  

          «Med dette prosjektet har vi forsøkt å gi en dyptgående oversikt over Ibsens biografi, og over den skjønnlitterære delen av hans verker, brever og artikler til en slags biografisk linje til verket, og det er klart at det er jo svakheten ved mye av dagens litteraturforskning, at selve kontekst- studiet ofte sveller ut. Slik at det blir en form for reduksjonisme» sier Ystad. «Verket vil altså fremstå som en liten klump, og så kan man gå ut i fra alle retninger, så det er en veldig reell fare.»

         I lys av dette har redaksjonen forsøkt å koble dokumenter å se sammenhenger, og hvis en ser på brevutgaven, så vil den fremstå som annerledes enn den utgaven det er kommentert på i dramautgaven.

Forfatteren og dramatikeren Henrik Ibsen (født 20/3-1828, død 23/5-1906) Foto: Scanpix / arkiv
IBSEN: Forfatteren og dramatikeren Henrik Johan Ibsen(født 20/3-1828, død 23/5-1906)Foto: Scanpix / arkiv) 

         «Vi har forsøkt å koble dokumenter, å se sammenhenger. Vi kommenterer slik dramaene står, vi kommenterer ikke fremtiden.» fastslår Ystad.  «Slik som Nora i Et dukkehjem, velger å gå eller å bli hos ektemannen, altså å bryte ut av ekteskapet eller fortsatt være der, Vi vet ikke når Gengangere kommer to år senere, at kvinnen vender tilbake til ektemannen, og dette får Ibsens refs for, fordi det er enda mer radikalt. Dette er det vi kaller en åpen kloakk» humrer Ystad. “mens når det gjelder brevene, når vi begynner på brevene, så fantes det ikke noen rettighetslover for forfattere, så hvem som helst kunne gi ut Ibsens verker og tjene masse penger. Det var faktisk en mann i Kristiania som gjorde dette, men han kunne selvfølgelig ikke bli anklaget for noe, grunnet at det ikke fantes en lov»

           Forskergruppen kjenner til debatten om forfatterrettigheter og nikker blidt enig i Ystads beskrivelse av temaet.

        «Ibsen ville blant annet dra med seg andre forfattere som Bjørnson og stortingsrepresentanter for å få skaffet en lov for dette. Saken gikk jo faktisk til høyesterett, og Ibsen vant! Så dette var et viktig steg for forfattere i Norge, og Norden generelt, at opphavsretten til verkene ble beskyttet, da i bunn og grunn hvem som helst kunne forsyne seg.» forteller Ystad. Som et interessant sidespor til dette oppdaget også forskergruppen under arbeidet, en roman hvor familien Ibsen ble direkte hengt ut, eller portrettert. Romanen var skrevet av John Paulsen, som faktisk var en god venn av familien Ibsen – da Ibsen mente Paulsen kunne bli en stor og mektig forfatter, hvis han arbeidet godt. I et brev forskergruppen har oppdaget kan man knytte beskjeden hvor Ibsen skriver til Paulsen at han burde begynne å studere litteratur og kunsthistorie. Uten disse fagene kan man ikke bli en dyktig forfatter. Brevet sendte Ibsen fra Roma, der han bodde i deler av sitt dikterliv. Romanen var særskilt utleverende i forhold til Ibsens sønn Sigurd, som Paulsens forlegger Frederik Hegel, som forøvrig også var Ibsens forlegger, legger merke til i romanen under et annet, fiktivt navn. Etter denne utgivelsen bryter Ibsen kontakten med Paulsen. Resultatet er slettes ikke bra, og på kort tid har Paulsen mange av skandinavias viktigste forfattere på nakken som Kielland, Bjørnson og Jonas Lie som var gode venner av Ibsen. Vigdis Ystad kjenner godt til historien og vemmes ved romanen “Familien Pehresen”. Det er en stygg roman på mange måter, sier hun. “Har dere forresten lest den?” spør hun. Forskergruppen rister på hodet, men innrømmer at det virker som en roman en burde vite om.

     “Ja, det er en veldig stygg roman” gjentar Ystad og sukker. “Det er jo rett og slett utlevering, det er infamt.” Forskergruppen leste seg opp på mottakelse og resepsjon av romanen, og de syntes det er svært snodig at ikke Hegel, som var en viktig mann for mange forfattere og særlig Ibsen ikke kjente bedre til innholdet og portretteringen i romanen. Hvordan kan det ha seg?

     “Han leste ikke dette, han!” fastslår Ystad. “Nei, Hegel leste svært lite av det som kom inn til forlaget generelt. Det er mye som tyder på at Hegel tok ting på ordet. For da Ibsens skulle inn på Gyldendal forlag (dansk) i 1866 så hadde Hegel trodd at Ibsens stykke Brand var et historisk drama, etter rykter fra Bjørnstjerne Bjørnson som var på forlaget. Bjørnson hadde jo også skrevet flere historiske skuespill og Hegel trodde dermed at Ibsen også var i gang med et nytt verk. Det gjorde han nok også, egentlig.” Ystad legger til en interessant opplysning:  “Henrik Ibsen hadde i grunn tenkt å skrive om en pirat fra Færøyene som het Heinesen, men så ble det Brand.  Ibsen sendte verket til Hegel. Hegel, derimot hadde tatt Bjørnsons ord for god fisk, og dermed fikk Hegel sendt manuskriptet til trykkeriet – uten å lese det!” Allikevel oppdaget forlagsredaktør Hegel at dette ikke var hva Bjørnson hadde sagt. Stykket var slettes ikke historisk. Det gjorde at Hegel ble svært skeptisk til Ibsens stykke og mente det ble feil å trykke det, med hensyn til salgstall og opplag. Det var ikke forretningsmessig sterkt å publisere et slikt skuespill som Brand. Men dette ble endret da stykket kom ut i 1866. Ibsen var en salgsmaskin. “Hegel leste jo knapt Ibsens stykker” forteller Ystad. Forskergruppen nikker interessert. Men hvordan kan det ha seg at en så kjent manns verker ikke blir lest av forleggeren hans selv?

     “Hegel leste nok mye av Ibsens stykker, og de snakket om det da de møttes hver gang Ibsen var i København. Men til slutt ble det bare et spørsmål om penger. Hegel og forlaget tjente jo mye penger på Ibsens verker. Jeg tror heller ikke at det var vanlig konsulentbehandling av manuskriptene” Det er nok mulig at Gyldendal ikke ville betale for ordentlige korrekturlesere og redaktører utenfra. Det er for forskergruppen et interessant spørsmål å veie opp imot i dag. Hvordan stiller dagens forlagsarbeid seg i forhold til datidens?  For forskergruppen har intervjuet vært en interessant inngang videre i Ibsens liv og diktning. Ystad forteller også hvordan Ibsen kan ha vært en slags spåmann for fremtidens teknologier.

    “Ibsen var en svært klok mann. Han kan nok ha blitt sett på som en slags spåmann” smiler professoren lurt. Dette fordi mange av Ibsens temaer fortsatt er aktuelle i vår tid. Og mange av Ibsens skuespill problematiser noe som angår oss alle, enten det er kjærlighet eller død. Forskningen til gruppen har vist at Ibsens telegrammer har en logisk sammenheng mellom tid og økonomi, da mye av Ibsens korrespondanse omhandler personer og mellommenn som er viktig for hans forretningsmessige kontekst. Ibsen var allikevel en spåmann, en litterær spåmann. Han evnet å se tidens underliggende strøminger i samfunnet. Gjennom sin grundige lesning av aviser innhentet han mye inspirasjon til skrivingen og klarte å treffe tidsånden.

14569729_1458466020846832_595508446_n
FORSKERGRUPPEN: Andreas, Gerd Eli og Ida Louise har jobbet med Ibsens telegrammer i løpet av høsten 2016. Dette er siste innlegg gruppen poster.

Forskergruppen takker for intervjuet med Vigdis Ystad.

Kilder: (Bildet av Henrik Ibsen er hentet fra: https://ndla.no/nn/node/83152 (lastet opp 17.12.16.)

 

 

 

Kategorier
Arkiv Studentblogg ukategorisert

TANKER OM IBSEN OG MORGENBLADET – Intervju med journalist Håkon Gundersen

På 1800 – tallet hadde avismediet utviklet seg fra en postkasseadresse til en dagsavis. Hvordan stilte den politiske, konservative avisen Morgenbladet seg? Og hva kan en historiker og journalist fortelle om Morgenbladets historie? Forskergruppen har reist til Tigerstaden.

Tirsdag 1. november 2016 hadde forskergruppen en avtale med Morgenbladets journalist Håkon Gundersen i Oslo.  Gundersen er journalist i Morgenbladet, og har skrevet om alt fra kulturstoff til historiske artikler. Han har en mastergrad i historie, og har arbeidet i NRK Radio og vært ansatt på journalistutdanningen i Bodø. Etter en hyggelig presentasjon ble vi geleidet opp til en liten sidefløy i Morgenbladets redaksjonslokaler, der Gundersen hadde funnet frem en samling av Morgenbladets aviser. Gruppen begynte straks å bla, mens Gundersen fortalte om avisens historie. Han forteller blant annet at Henrik Ibsen kom tilbake til Christiania på en tid hvor mye hadde endret seg rent politisk og hvor Stortinget hadde blitt en viktig maktfaktor. Gundersen hadde funnet frem en interessant artikkel i forbindelse med Ibsens tilknytning til Morgenbladet, og Ibsens som avisleser.

15000785_694668884020898_3644913717127408742_o
SÅ DU DET!: Andreas Bentzrød og Gerd Eli  Hoel ser spente over den gamle avisen, sammen med Håkon Gundersen. Blant annet blir seks annonser med Ibsens «Samfundets støtter» trykket under hverandre og på samme side!Foto: Ida Louise Skarsten.

     «En artikkel som jeg har funnet frem, som kan være av interesse for deres prosjekt, er skrevet av Gerhard Gran og heter Ibsen og Morgenbladet» opplyser Gundersen og finner frem artikkelen på MacBooken.  «I denne artikkelen blir Ibsens forhold til Morgenbladet beskrevet. Det er tydelig at Ibsen var preget av en Morgenbladets tone. Han var arrogant og ironisk. Han hadde ingenting til overs for de som snakket om selvstendighet og løsrivelse fra Sverige.» sier Gundersen. Avisen spilte en viktig rolle under Norges nasjonsbygging, hvor nye teknologiske oppfinnelser forandret samfunnet. Avisene fikk en ny posisjon, som innebar makt. Og redaktørens rolle skulle etter hvert få større betydning. Gundersen trekker frem en av avishistoriens mest betydelige menn, nemlig Christian Friele, som tok over pennen etter redaktør Stabell. For mange var Christian Friele en innbitt og vanskelig mann. Gruppa har lest seg opp og funnet ut at blant annet Arne Garborg var kritisk til denne mannen. Håkon Gundersen finner frem et erindringsessay om Friele som Garborg har skrevet i «Kolbotn – brev» (disse finnes digitalt på Nasjonalbiblioteket).


«Har dere forresten sett disse brevene fra Arne Garborg?» spør Gundersen oss.» Han mislikte sterkt Morgenbladet og Friele som redaktør.»

Gruppa skyter inn og spør om han var svært religiøs, og til det svarer Gundersen:

   

Hentet fra: http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/spraknytt-2012/Spraknytt-22012/Knudsen-og-Ibsen/
IBSEN SOM AVISLESER: Forskergruppen har vært særlig interessert i å lese om Ibsen som mediekritiker, og da spesielt gjennom hans avislesning. Hvilke aviser leste han og hvorfor? Hva var det som inspirerte ham og ikke minst hvordan karakteriseres Ibsens skuespill avisen?

  «Det kan nok tenkes. Ihvertfall var hans far veldig religiøs, og Garborg skrev et rystende oppgjør mot ham i boka Fred. Arne Garborg bodde i Øvre Vollgate, og hadde utsyn til Christian Friele.» sier Gundersen. «Garborg skriver i et brev: Denne mannen hev med sitt Morgenblad bøle i øvre Vollgate som du veit, mellom vaskekjerringer og anna rart. Og kvar gong ein kjem att mot vindauget og skal sjå ut, så er det framsida og baksida av Friele å få augo på. Med flossen i nakken og avispakka under armen stabber han i veg på sine podagrabein, i dag som i går.»

         Det er også kjent at Friele skar tenner. Han klemte de innbitt sammen. Og noen mente dette skyldtes tix, eller tourette – syndrom, mens andre slo det helt ifra seg og påsto at det var en del av hans bevisste karakter. Dette finnes det også spor av i Bjørnsons Redaktøren fra 1875, der han skildrer en redaktør som skjærer tenner. Christian Friele ble sett på som innbitt og vanskelig.

       «Når var det redaksjonen begynte å dele ut verv som kultur, politikk og utenriksredaksjoner?» spør Forskerguppen interessert.

      «Det var nok i regimet av Nils Vogt, hvor mye av Morgenbladet ble endret. Artiklene som ble skrevet, ble jo heller ikke signert. Så det var vanskelig å vite hvem som skrev hva i avisen.» svarer Gundersen.

       På slutten av, og utover 1890-tallet tok redaktøren en mer bestemmende rolle i avisen, og ga dermed mer arbeid til journalistene og typografene. Men det var ikke før rundt første verdenskrig at det ble en mer fullstendig avis, slik vi kjenner den, med egne kulturredaksjoner og faste spalter om mat, kunst, historie eller økonomi.

14991417_694666857354434_3162789766851337423_o
JOURNALISTEN: Håkon Gundersen, journalist i Morgenbladet i egne tanker – etter intervjuet vårt.Foto: Ida Louise Skarsten.

         «De berømte lederartiklene ble ikke signert heller» opplyser Gundersen. «Man måtte være en daglig leser av avisen, får å se eller oppdage dette. Avisen gikk også over fra å bli utgitt en gang om dagen til to.» Videre forteller journalisten om avisens layout, hvor lite overskrifter det var i begynnelsen, før det ble endret av avisens neste redaktør Nils Vogt. Han skulle få en stor betydning for Morgenbladet som en kulturavis. Det kom blant annet flere annonser med kulturstoff som teater og bøker. Flere forfattere fungerte som journalister, blant annet Arne Garborg og Johan Borgen. Avisens ytre endret seg også, da det ble mere overskrifter og tydeligere redaksjonelle linjer.

      «En ting er jo Olaf Thommesen som dere har nevnt i forbindelse med Knut Hamsuns Redaktør Lynge – som var en moderne avismaker, men en nærliggende person å nevne er Amandus Schibsted, som eide Aftenposten og som dessuten var den første til å bruke telegrammer.» Gundersen legger også til at Schibsted utstyrte sine journalister med nok penger til at de kunne ringe inn og formidle tekstene til redaksjonen direkte.

          «Dere har jo nevnt telefonen også, og det ble også viktig for journalistene. Men mannen som overtok etter den forhatte Christian Friele var Nils Vogt, som også var en radikal modernisator. Dette ser vi tydelig i avisen når Vogt inntar redaktørrollen. Her kommer som sagt overskriften og bildene, dette fra 1893 og utover» På forskerguppens spørsmål om det er skrevet noen bedriftshistorie om Morgenbladet som et nytt medium i samfunnet på 1800 – tallet rister Gundersen skuffende på hodet.

     «Det er ikke skrevet noen ordentlig, skikkelig historie om Morgenbladet, bortsett fra en mann som hadde jobbet her i alle herrens år, men han fikk bare påbegynt og kom til første bind. Bindet slutter rundt 1850 – etter det; ingenting.»

        Dette er altså alt som er laget om Morgenbladets historie. Men går vi til norsk historie finner vi det jo generelt i både norsk litteraturhistorie og i kultur og politikkhistorie.» Som en god nyhet poengterer allikevel Gundersen at dette er på endringens vei og at det nå skal skrives en ordentlig historie om Morgenbladet. Forskergruppen spør når.  

       «I forbindelse med 200 årsjubileet, er det en erfaren historiker og forfatter som skriver på Morgenbladets historie. – jeg vet ikke hvor langt han har kommet. Den skal være klar i 2019, altså 200 år siden avisen så sitt lys.  Min oppgave er å finne frem kildemateriale.” Forteller Gundersen.

14991306_694668887354231_3356379907758066238_o
TATT VARE PÅ: Morgenbladets gamle aviser er blitt tatt vare på av redaksjonen. Foto: Ida Louise Skarsten.

   “Vet du hvor mange sider den første avisen var på?» spør Forskergruppen.

Gundersen forteller at det bare var ett sammenbrettet ark. Men det var absolutt ikke på det nivået vi kjenner til med sideantall i dag. I dag er det på 56 sider. «En daglig avis av alle slags innhold» En dagsavis frem til 1980 tallet – og så ble det endret.


Stilen har endret seg. Det har vært mange forskjellige, redaksjonelle linjer. Både politiske og kulturelle – alt etter hva det var som var hovedinnholdet. Det store skiftet i Morgenbladets historie skjedde i 2003 da avisen ble kjøpt opp av Fritt ord, Forlaget Pax, og Dagsavisen. Etter dette ble det mere og mere en kulturavis. Mens det i dag eies av norsk handel og sjøfartstidenegruppen.

Tidlig i forrige århundre var konkurransen med Aftenposten intens, da Aftenposten begynte å utgi et morgennummer, laget Morgenbladet også to utgaver om dagen, Morgenbladets aftennummer. Gundersen mener at Ibsen leste avisene på grunn av politikken, men også for å få med seg alt «småpratet» som skjedde i hovedstaden. Enten at noen av betydning har fått seg en ny jobb eller noen har giftet seg,

      «Ibsen var nok opptatt av livet hjemme i Christiania.» tenker Gundersen. «Annonsene gir også et bilde av hva som foregår. Jeg skal se om jeg ikke finner noen sitater som Ibsen har skrevet om Morgenbladet.» Gundersen finner blant annet et sitat som er fra en julekampanje:


«Henrik Ibsen fra Roma: Morgenbladet er det eneste norske blad som holdes her» Og fra Dredsen: «Mitt abonnement til Morgenbladet er ute i mai måned, tør jeg bede dig om at fornye samme for et halvtår

Som et intressant sidespor forteller også Gundersen om dekningen av Krim– krigen, som ble den første store, offentlig dekte mediesaken. Etter at en svart kabel ble lagt ut ved Krimhalvøya og ut mot  England, kom det etter hvert daglige telegrammer som fortalte om utviklingen av krigen. På denne tiden hadde ikke Morgenbladet noen direkte tilknytning til det som skjedde der, men avisen hadde en avtale med The times i London, hvor de trykte de artiklene som ble skrevet.

          «Det var en utrolig detaljert dekning» opplyser Gundersen «Det forteller viktigheten av telegrammet som et nytt teknologisk fenomen. Folk kunne plutselig få med seg nyheter, raskere enn noensinne.» Dette sier altså noe om telegrammet som et nytt teknologisk fenomen.

blogg-4-forskerne
EMINENTE FORSKERE: Litteraturstudentene og Ibsenforskerne Andreas, Gerd Eli og Ida Louise har i høstsemesteret blogget om Ibsens telegrammer. Les og lær! Foto: Ida Louise Skarsten

Tekst av: Andreas Nelu Bentzrød.
Forskergruppen takker for intervjuet med Håkon Gundersen i Morgenbladet.

Kategorier
Arkiv Studentblogg

EN TEKNOLOGISK BANEBRYTER – «Telegrafen» – Ekspresstog for ordene.

Hvordan påvirket introduksjonen av telegrafen det norske samfunnet? Hvilke konsekvenser får den nye, banebrytende teknologien for forfattere og gjennombruddslitteraturen – og hvordan stilte mesteren selv seg: Henrik Ibsen? 

blogg-6
NY TEKNOLOGI: Ord og beskjeder kunne overføres på en ny måte, og med telegrafens fremmarsj ble kommunikasjonen transportert hyppigere.

I Norge sto den første offisielle telegraflinja ferdig den 20 desember 1854. Den 1. januar 1855 ble linja høytidelig åpnet av Det Norske Telegrafvæsen, da en gruppe unge menn samlet seg i Kristiania for å åpne landets første offisielle telegrafstasjon. Dette ble en banebrytende revolusjon i Norge. På folkemunne ble den omtalt som den «elektromagnetiske». Det ble bygd landsomfattende telegraflinjer, og den første gikk fra Kristiania til Drammen.

Med telegrafens inntog ble informasjonsutveksling adskilt fra transport. Tidligere kunne det ta flere uker før man fikk brev, nå kunne man få meldinger samme dag. Men til tross for at teknologien var nyskapende, medførte den ikke umiddelbar endring. Ting gikk fortsatt sakte, ettersom folk enten var skremte av den nye teknologien, eller ikke forsto hvordan man skulle bruke den. Dette endret seg raskt. Informasjon kunne nå sendes raskere enn noen gang før, og over lengre distanser, noe som for mange medførte dyptgripende endringer i samfunnet. Nye oppfinnelser ble introdusert i det norske samfunnet på løpende bånd.

Samtidig med utbyggingen av telegraflinjer, ble det også bygd jernbanelinjer som knyttet landet og menneskene sammen. Kommunikasjonen som et transportmiddel – ordene som passasjerer, og toget som telegrafen kunne nå nå bredere ut. Som en følge av samfunnets teknologiske endringer, fulgte også folket med, noe som resulterte i en populasjonsøkning da mange flyttet  innover til byen. Spesielt i Kristiania kunne man se hvordan byen stadig vokste. Norge gikk fra å være et landbrukssamfunn til å bli et industrisamfunn. Natur ble til kultur.

Men hva med Ibsen, var han en skeptiker i starten? Hvis telegrammet vi fant fra 1875 var hans første, så tok han ikke telegrafen i bruk før 21 år etter at den ble introdusert. Det var ikke før i Samfundets støtter og En folkefiende, at Ibsen tar i bruk ordene rundt den nye teknologien.  I En folkefiende blir publikum for første gang presentert for en scene som foregår i avisens redaksjonsmiljø. Ibsen zoomer inn på redaktøren og boktrykkerens rolle, i stedet for det private, borgelige rom. Dette er også et tegn på at Ibsen forstår konsekvensene av den medierevolusjonelle endringen.  Hva kan dette ha av betydning, finnes det en frykt, eller en usikkerhet rundt det nye mediet?

hegel
IBSENS FORLEGGER: Redaktør, etatsråd og forlegger Frederik Hegel (1817-1887) ble etter hvert en nær kontakt for Ibsen.

Som forskergruppe stiller vi oss spørsmål og danner hypoteser, og en av dem går på om Ibsen kanskje ikke var fortrolig med telegrafmediet? I forskningen har vi avdekket en del telegrammer hvor Ibsen fremstår som stresset, irritert og engasjert i forhold til den knappe skrivestilen.

En annen hypotese vi har dannet oss går på om det finnes en økonomisk årsak som er nærliggende knyttet til spørsmålet? For vanligvis innebærer introduksjonen av ny teknologi at økonomien spiller inn på hvem som har mulighet til å ta den i bruk. Dette får vi bekreftet da vi ser på prisene for å sende telegrammer. I 1863 lå innenlandstaksten på omkring 30 skilling (1 kr), noe som tilsvarte en dagslønn for en vanlig arbeider. Prisen la dermed strenge rammer for språkbruk/kodetegn, dermed blir forlaringen enkel:  Den som ville sende et telegram måtte fatte seg i korthet. En følge av dette var at det ble skapt mange lange nyord. Etter hvert så telegrafverket seg nødt til å innføre en ordgrense på maksimalt 15 tegn. I telegrammet under ser vi at Ibsen skriver til sin forlegger Fredrik Hegel. 

 Til Fredrik Hegel

Roma 5. desember 1882
( I oversettelse fra fransk)
“Herr Hegel Kbnhavn
Oppførelse København Stockholm tillatt
Ibsen.” 

 ( Henrik Ibsens skrifter kommentarbind 14 (2009) ss.260)

Vi kan se her at Ibsens telegramstil er svært knapp. Ibsen har bare tatt med det han selv anser som tilstrekkelig for at budskapet skal bli forstått. Men når Hegel mottok dette telegrammet ble han nødt til å ta kontakt med Ibsen igjen, da han ikke visste hvilket teater i Stockholm Ibsen ville gi rettighetene til. Det var ikke uvanlig at telegrammets korthugde stil kunne medføre misforståelser som dette.

I neste uke vil vi se nærmere på hvilken betydning Gyldendals forlagsredaktør Fredrik Hegel hadde for norske forfattere.

blogg-4-forskerne

 

 

 

 

Foto: Ida Louise Skarsten.

Tekst: Gerd Eli Hoel, Ida Louise Skarsten og Andreas Bentzrød.


Kilder:
Rafto ,Thorolf. (1955)  Telegrafverkets historie 1855-1955. 

 

Kategorier
Arkiv Studentblogg

IBSENS MYSTISKE TELEGRAMMER OG DISPUTT OM OPPHAVSRETT

Forskergruppen vår ville denne uken dykke dypere ned i tekstmaterialet som omfatter Ibsens telegrammer. Vi ser også på spørsmålet rundt opphavsrett  – Ibsens opphavsrett!

Med litt hjelp av gruppens veileder, Anders Skare Malvik, førsteamanuensis i nordisk litteratur, blir vi anbefalt å se på Universitetet i Oslo sin utgivelse av Henrik Ibsens samlede verker, brev og telegrammer. Samlingen ble utgitt i årene 2005-2010 og består av 17 bind, samt kommentarbind som er like store. Den finnes både i en trykket utgave og en elektronisk utgave. Ut i fra første øyekast ser det ut til å være en svært arbeidskrevende prosess, å skulle gjennomgå Ibsens telegrammer.

Det er spesielt fire bind som er av interesse for vårt forskningsarbeide, nemlig bind 12-15 med de tilhørende kommentarutgavene. Men, etter hvert som vi begynner å bla i dem, viser det seg at vi ikke finner noe som helst i første bind som dekker tidsperioden 1844-1871. Dette synes vi er underlig ettersom telegrafmediet ble introdusert i Norge i 1855. Vi sitter tilbake med en mengde spørsmål:Hvorfor finner vi ikke noe? Pleide ikke Ibsen å sende telegrammer i telegrafens første levetid?

I det neste bindet sitter vi lenge og leter. Blar side opp og side ned, noterer alt som kan være av forskningsinteresse og marker med gule lapper på sidene i bøkene. Frustrerte tanker vandrer over i iver, da vi oppdager det første telegrammet. Telegrammet er sendt av Henrik Ibsen fra München 30 oktober i 1875 til Erik av Edholm i Stockholm. Det som først slår oss er at telegrammet er skrevet på tysk. Hvorfor er det skrevet på tysk når avsenderen er norsk og mottakeren er svensk? Er det fordi det er sendt fra Tyskland? Det virker mest sannsynlig.

14449987_669508583203595_3321099521360885973_n
GRANSKENDE FILOLOG: Gerd Eli gransker Ibsens telegrammer nøye. Foto: Ida Louise Skarsten.
14440743_669508653203588_7769244194582254883_n
OVERSIKT: Forskergruppens gule lapper er med på å holde skuta på rett kjøl! Foto: Ida Louise Skarsten.

 

«TIL ERIK AF EDHOLM

München 30.oktober 1875

Hofmarschall V Edholm Sthlm Brief

Juni empfangen telegrafnachricht überraschend keine erlaubniss mitgetheilt näheres brieflich.

Henrike Ibsen»

For å forstå hvorfor telegrammet er sendt og konteksten må vi gå til kommentarbindet, samt lese brev som Ibsen har skrevet til Hoffmarskalk Erik af Edholm og Teaterdirektør ved Nya Teateren(Svenska teatern), Edvard Stjernström. Oversettelsen i kommentarbindet er som følger:

Til Erik af Edholm, München 30.oktober 1875

Hoffmarskalk v Edholm Sthlm

Brev mottatt i juni telegrafunderretning overraskende ingen tillatelse meddelt nærmere per brev.

Henrike Ibsen

Av kommentarbindet fremgår det at Ibsen står i et dilemma. Edvard Stjernström ønsker eneretten til å oppføre «Hærmendene på Helgeland». Men siden ingen konvensjon eksisterer, som sikrer ham opphavsrett, kan han heller ikke selge noen enerett til oppførelse med juridisk bindende kraft. Enden på historien ble at både Stjernströms Nya teatern og De Kungliga Theatarna setter opp stykket og Ibsen får 1000 kr fra hvert av teatrene.

Etter denne arbeidsøkten sitter vi igjen med mange spørsmål. Hvorfor finner vi ikke Ibsens første telegram før i 1875? Er det mulig at det er blitt utelukket noen telegrammer? Er det eventuelt noen som er forsvunnet? Jakten etter Ibsens telegrammer fortsetter i neste uke!

blogg-4-forskerne

Foto: Ida Louise Skarsten

Teksten er skrevet av Ida Louise Skarsten (Lektorutdanning i nordisk og religionsvitenskap), Gerd Eli Hoel (bachelorgrad i nordisk språk, og norsk som andrespråk)

og Andreas Bentzrød (bachelorgrad i nordisk språkvitenskap, og  litteraturhistorie)

 

Kategorier
Arkiv Studentblogg

UNDER PARAPLYEN – Kunsten å tolke gotisk skrift

God dag kjære studentforskere!

Årets andre blogginnlegg skal handle om gotisk skrift, noen irriterte; dog interesserte studenter, et trangt, lite rom med en gammel computer og en veldig stor paraply!

Noe som vi straks merket etter vi satte i gang med å lese Morgenbladet på mikrofilmruller i universitetsbibliotekets trange rom på Dragvoll, var den vanskelige og til dels tidkrevende prosessen med å få i gang dette apparatet som skal fremvise aviser fra mikrofilmene. Både jeg og Gerd Eli klødde oss frustrert i hodet over hvordan dette fungerte. Vel, det endte med hjelp fra bibliotekets egen mann, Roger, som visstnok bodde langt, langt nede i de mørke kjellerne på Dragvoll. Med dette som utgangspunkt satte vi oss til for å lese noen utgaver av Morgenbladet fra begynnelsen av april 1870.

Det første vi fant var lange leserinnlegg og telegrammer fra både Stockholm og Paris. Innholdet dreide seg for det meste om ulike korrespondenters rapporter fra opphold i ulike europeiske og amerikanske byer. (Et telegram handlet om en manns behov for klippfisk, som angivelig skulle ha vært fraktet fra Norge til England og videre nedover Europa, antagelig med dampbåt.) Skriften i avisen er gotisk frakturskrift. Og for noen nokså uerfarne skriftfilologer bydde dette på noen problemer. Her skal man ikke tulle med alt fra S til K, L og G. Det endte med at vi sammenlignet skriftfontene i bokstavene med et frakturalfabet fra internett, – et godt tips til andre som vil begi seg inn i mikrofilmens verden!

Vi fant ikke ut så mye, og stoffet var ikke så spennende. Men vi har blitt kjent med Morgenbladets oppsett og layout. Det var vanlig å presentere når de ulike prestene skulle holde prekenen og i hvilke kirker. Deretter fulgte det et nyhetsbrev, eller en korrespondanse som omhandlet den politiske situasjonen i Europa. I april-måned var særlig «unionsmøtet» og «unionsdiskusjonen» et aktuelt tema som Morgenbladet tok opp nesten hver dag. Også den franske statsministeren Èmilie Ollivier var et gjengangernavn i Morgenbladet. Videre fulgte innlegg om handel, økonomi, telegrammer, reklamer, avertissementer og en føljetong.

2r4ncz6
MORGENBLADETS ROMAN: Bildet viser kap 23 i en føljetongroman av Anthony Trollope. For de skarpsynte filologer, er skriften en smule diffus. Foto: Andreas Bentzrød.
Den britiske forfatteren Anthony Trollope.
EN KOMPIS AV IBSEN?: En kan se tydelige likheter mellom den britiske forfatteren Anthony Trollope og Norges Henrik Ibsen – mon tro hva…

 

Bilde 1 viser et utdrag fra Anthony Trollope oversatte roman: Et ekteskap. En føljetong som ble trykt i Morgenbladet i  april 1871, – til fryd for de formuende fruer, og kanskje som et diskusjonstema ved de finere salonger? Bilde 2: Anthony Trollope (1815 – 1882)  var en engelsk forfatter og ble ansett som svært produktiv innenfor romansjangeren i viktoriatiden. Mange av hans verker tok utgangspunkt i miljøer knyttet til grevskaper  og ekteskapsproblemer, som tematikk og sosiale kulisse )

Noe som irriterte oss en del, var datidens skribenters evne til å bruke, bortimot hundre år på å komme til saken i et innlegg, enten om det var en nyhetssak eller et telegram. Den kronglete og til dels seige syntaksen gjorde setningene både vanskelige og tunge. Språket er ført i en høvisk stil, så det er tydelig hvilket publikum avisen appellerer til. Forfatteren Henrik Ibsen var en av avisens trofaste abonnenter.

Det er mye smuss innimellom, noe som gjør avisen vanskelig å lese til tider! Et annet element som satte sinnene våre i kok var lyset på biblioteket. Lyset i mikrofilmrommet kan jo ikke slåes av, da hele biblioteket vil bli lagt i mørke! Noe vi fikk beskjed om.

Gerd Eli fant løsningen: – Å, vi skulle hatt en paraply av noe slag!

Og det var da, det slo et lite lyn ned i meg.

«Men, det har jo jeg! Skrek jeg ut, mens jeg dro opp bøker og penner fra skuldervesken. «Her!»

Sammen satte vi oss under paraplyen som skjermet for lyset og begynte å lese…

Til neste gang skal vi huske på å ta med paraplyen, og forsøke å glemme den tunge syntaksen. Vi skal lese videre og vi vil se på publikasjonene fra enkeltuker fra ulike årganger. Vi håper det vil dukke opp flere kulturelle innslag som anmeldelser eller politiske taler, eller noen saftige skandaler. I tiden som kommer vil vi også studere Ibsens telegrammer og se om vi finner noe brennhett stoff der.

Vi lærte:

1) Ta alltid med deg paraply

2) Å lese setninger i aviser fra 1870-tallet og utover med hjelp av et frakturalfabet.

3) Om avisens oppsett.

blogg-4-forskerne

Foto: Ida Louise Skarsten.

Kilder:

Kategorier
Arkiv Studentblogg

MEDIEFRYKT I DET MODERNE GJENNOMBRUDD – Et forskningsstudie.

I starten av 1850-årene var Norge et land som gjennomgikk en rivende utvikling innenfor mange områder. Fra å være et samfunn hvor majoriteten av befolkningen var sysselsatt innenfor jordbruket, skjedde det nå en stor vekst innenfor industrien og nye former for lønnet arbeid vokste frem.

I tiden fra 1851 til 1883 ble det bygd hele 15 jernbanestrekninger, blant annet mellom Christiania og Eidsvold og mellom Trondhjem og Støren. Utbyggingen av jernbanenettet medførte at mange nå flyttet innover til byene for å få seg jobb. Men det var ikke bare innenfor transportområdet at ting gikk raskere. Med innførselen av den elektriske telegrafen, så forandret forutsetningene seg fullstendig for nyhetsformidling. Tidligere måtte man vente i dagevis, noen ganger ukesvis, på å få nyheter. Nå kunne man plutselig spre nyheter over store avstander og i løpet av et kort tidsrom. Samtidens ulike nyvinninger hadde store effekter på det norske samfunnet. Fra 1870-tallet og fremover skiftet avisene gradvis karakter fra å være meningsaviser til å bli mer nyhetspreget.

Andreas viser stolt frem mannen som skapte ny, litterær debatt i Skandinavia.
IVRIG ENTUSIAST: Andreas viser stolt frem mannen som skapte en ny, litterær debatt i Skandinavia: Georg Brandes, dansk litteraturkritiker og forfatter. (1842-1927) Foto: Ida Louise Skarsten.

Den teknologiske revolusjonen nådde mange europeiske land før den slo til her i landet. Men da de første tegn på at en historisk omveltning var på gang, satte det både embetsmenn og arbeidere i tale. Diskusjoner om den nye politikken ble et brennhett tema. I lys av dette tegnes det et bilde av et nytt, moderne og teknologisk Norge, med media som den kanskje størst voksende og utøvende makten, der mange forfattere inntok rollen som kvasse journalister.

Vårt eminente forskerteam består av:

  • Ida Louise Skarsten, lektor i nordisk og religionsvitenskap.
  • Andreas  Nelu Bentzrød, bachelorgrad i nordisk språk og litteraturvitenskap
  • Gerd Eli Hoel, bachelorgrad i nordisk og norsk som andrespråk.

blogg-4-forskerne

Foto: Ida Louise Skarsten.

Med utgangspunkt i mikrofilmer, og digitalt tilgjengelige aviser fra perioden 1870 og fremover vil vi gjøre noen nedslag i enkeltuker og se på hvordan Morgenbladet utvikler seg som avis. Hva skrives det om? Hvorfor skrives det om akkurat dette? Hvilke nyheter fremmes? Blåses det opp skandalestoff i avisene?

Gruppen vil bygge sin forskning på disse spørsmålene og forsøke å belyse hva det er som blitt lagt vekt på i de ulike tidsperiodene. Kan vi se noen likhetstrekk med vår postmoderne og teknologiske verden? Vi vil også trekke inn relevant skjønnlitteratur fra forfattere som Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland og Knut Hamsun, da alle; under visse forutsetninger, har hatt mediekultur og mediefrykt som emner.

I hvor stor grad påvirket hendelser i samtiden disse forfatternes valg av topos?

Til neste blogginnlegg vil gruppen lese et utvalg av Morgenbladets aviser, og se på nettopp noen av disse elementene.

– Vi gleder oss!