Berlinrapport Knut

Berlinrapport Knut

av 18. november 2016 i Arkiv med Ingen kommentarer

Rapport fra Berlin Hva kan en to-dagers tur til Berlin gjøre for en students interesse i et fag som frem til nå har vært en blandet opplevelse? Svaret er todelt: på den ene siden var det opplevelser under turen som føltes, om ikke meningsløse, så i alle fall ikke særlig relevante for faget litteraturvitenskap. På […]

Les videre »

TANKER OM IBSEN OG MORGENBLADET – Intervju med journalist Håkon Gundersen

TANKER OM IBSEN OG MORGENBLADET – Intervju med journalist Håkon Gundersen

av 17. november 2016 i Arkiv, Studentblogg, ukategorisert med Ingen kommentarer

På 1800 – tallet hadde avismediet utviklet seg fra en postkasseadresse til en dagsavis. Hvordan stilte den politiske, konservative avisen Morgenbladet seg? Og hva kan en historiker og journalist fortelle om Morgenbladets historie? Forskergruppen har reist til Tigerstaden. Tirsdag 1. november 2016 hadde forskergruppen en avtale med Morgenbladets journalist Håkon Gundersen i Oslo.  Gundersen er […]

Les videre »

Forskerrapport – Redaktør Lynge

Forskerrapport – Redaktør Lynge

av 14. november 2016 i Arkiv, Studentblogg med Ingen kommentarer

Da var vi ved veis ende, ærede lesere. Forskerbloggen har vært et fint instrument i vår søken mot svar. Ga virkelig Redaktør Lynge en treffsikker skildring av Verdens Gang og redaktør Olav Thommessen? For å finne ut av dette har vi studert gamle avisutgaver med gotisk, snirklende skrift og brukt tilleggskilder fra Thommessens tid. Men […]

Les videre »

Forskningsrapport – Ibsen vs. Jonas

Forskningsrapport – Ibsen vs. Jonas

av 14. november 2016 i Arkiv, Studentblogg med Ingen kommentarer

Innledning Dette avsluttende blogginnlegget handler om vårt forskningsprosjekt i faget NORD2100 ved NTNU. Vår gruppe, bestående av Linnea, Thea og Nora, tilbrakte høstsemesteret 2016 med å sammenligne Henrik Ibsens “Samfundets støtter” med den tyske oversettelsen “Die Stützen der Gesellschaft” av Emil Jonas. “Samfundets Støtter” handler om Konsul Bernick som bor sammen med familien sin i […]

Les videre »

-FORSKERRAPPORT – En studie av Henrik Ibsens telegrammer og deres kontekst.

-FORSKERRAPPORT – En studie av Henrik Ibsens telegrammer og deres kontekst.

av 13. november 2016 i Arkiv, Studentblogg med Ingen kommentarer

Gjennom et prosjekt som har rettet søkelyset mot dramatikerens Henrik Ibsens telegrammer, har forskergruppen undersøkt materialet og beskrevet konteksten rundt hvert enkelt telegram. Som formål har forskergruppen forsøkt å kartlegge Ibsens bruk av medieteknologiske redskaper, og da særlig tatt i betrakting den mediekulturelle endringen i Norsk historie fra 1875-1904. Vi vil i rapporten beskrive arbeidet […]

Les videre »

Prosjektrapport

Prosjektrapport

av 10. november 2016 i Arkiv, Studentblogg med Ingen kommentarer

Dette semesteret har vi arbeidet med avertissement i aftenposten i perioden 1870 – 1900. Vi har hatt gruppemøter og postet blogginnlegg ukentlig. Det originale formålet vårt med dette forskningsprosjektet var å undersøke utviklingstrekk for reklame og forbrukerstoff med utgangspunkt i en uke i 1875 og en uke i 1895. Vi ønsket å finne ut av […]

Les videre »

Symposium 16. november: Det moderne gjennombruddets medier

Symposium 16. november: Det moderne gjennombruddets medier

av 8. november 2016 i ukategorisert med Ingen kommentarer

______________________________________________________________ Det moderne gjennombruddets medier   Symposium åpent for alle.  Onsdag 16.11.2016.   Program: Rom: D11  10.15: Anders Skare Malvik: Velkommen  10.30–11.15: Pelle Snickars: Digitala lägg. Om modernitetens medier filtrerade genom svensk dagspress 1850 till 1900    11.30: Lunsj    Rom: D131  12.15–13.00:  Sylvain Briens: Technèmes. Teknologi och estetisk sensibilitet i Det moderna genombrottets nordiska litteratur  13.30: Giuliano D’Amico: Occult media. Spiritualism in […]

Les videre »

Media rundt 1880-tallet

av 2. november 2016 i Arkiv med Ingen kommentarer

  Denne uken har vi fortsatt med arbeidet med å prøve å finne pensumlitteratur som kan være relevant for våre funn. Under følger to sammendrag med kommentarer om Hamsun sin tekst om journalistikk og om H. Bangs artikkel «Magasin du Nord».   Journalistikk I teksten «Journalistikk» av Knut Hamsun (1889), ser det ut til at […]

Les videre »

“Det lever og ånder i Tyskland en annen mann utenom hr. J., som ikke er ubekjent med den tyske scene. Han heter Henrik Ibsen.”

“Det lever og ånder i Tyskland en annen mann utenom hr. J., som ikke er ubekjent med den tyske scene. Han heter Henrik Ibsen.”

av 1. november 2016 i Arkiv, Studentblogg med Ingen kommentarer

“Samfundets Stötter” och hr. E. Jonas. Denne uken fikk vi endelig, etter mye om og men, sett på mikrofilmen med Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, som ble sendt til oss fra Stockholm. Vårt arbeid med mikrofilm startet for godt over en måned siden. Først fikk vi tilsendt feil årstall fra Stockholm. Når vi så fikk den […]

Les videre »

Et forbrukersamfunn i vekst

Et forbrukersamfunn i vekst

av 27. oktober 2016 i Arkiv med Ingen kommentarer

Historisk utvikling: Et lite overblikk over den historiske utviklingen fra 1850 – 1900. En viktig forutsetning for å forstå utviklingen i avertissement er selvsagt den generelle utviklingen i verden. 1800 tallet var en tid hvor verden begynte å bevege seg raskere. Hurtighet, etterspørsel og ny tilgang på internasjonale og eksotiske varer vokste frem. Og transport […]

Les videre »

Topp