Etter vårt tredje feltarbeid ved Gulen kom vi atter hjem med spennende arter i nudiboksen. Berghia norvegica er en art nakensegl som ble beskrevet i 1939 og ikke sett siden.