Facelina dubia er en nakensnegle som nå nylig har blitt observert for første gang i våre farvann. Den ble allerede i 1948 beskrevet ut ifra notater om avvikende utseende gjort om en annen art av den franske malakologen Alice Pruvot-Fol.

Facelina dubia observert, fotografert og samlet inn fra Iddefjorden nå i 2022. Legg merke til at dette individet har mer rynkete enn glatte rinoforer. Foto: Heine Jensen.

Facelina dubia er i utseende så å si identisk med Facelina bostoniensis. Vi er kjent med to arter av Facelina i våre farvann, Facelina auriculata som er karakteristisk med sine selvlysende blåfarger og velorganiserte cerata, og F. bostoniensis som har så lange cerata at de nesten rekker fra rinoforene og ned til halen. Felles for slekten Facelina er de karakteristisk lamellate rinoforene, noe vi ikke finner hos noen andre aeolide arter i våre farvann. Men, tilbake til F. dubia, det som skiller denne arten fra F. auriculata og F. bostoniensis, er mangelen på lameller i rinoforene. Den har fremdeles lange og fingerformede rinoforer, men de er glatte eller av og til noe rynkete.

F. bostoniensis er kjent for å ha en stor fargevariasjon i tarmkanalene i cerata, fra lys brunt til rødt til sjokoladefargede svartfarger. Men av og til har det i litteraturen dukket opp grønne varianter av F. bostoniensis. Det var dette Alice Pruvot-Fol oppdaget da hun undersøkte materiale fra Arcachon i Biskayabukta i Frankrike samlet inn av Lucien Cuenot, en av grunnleggerne av moderne genetikk. Individet var identifisert som en grønn variant av F. drummondi (Alder og Hancock sitt navn på samme arten), og Alice noterte umiddelbart i sine observasjoner at «…les rhinophores, en effet, ne sont pas perfoliés.». Alice Pruvot-Fol (1873-1972) var en fransk malakolog som er velkjent for hennes gigantiske bidrag til molluskene i Faune de France, og lagde en ny beskrivelse for denne grønne varianten som hun kalte Facelina dubia. Hun gav ingen forklaring på artsnavnet, men sett i forhold til hvor lett denne arten kan forveksles med andre arter av Facelina, så er ikke navnet så tvilsomt allikevel.

Selv om F. dubia er en etablert art, så er den fremdeles lite kjent. Bortsett fra området i Biskayabukta den opprinnelig er kjent fra, har den spredte observasjoner fra de Britiske øyene og Middelhavet, og observasjoner gjort fra Danmark er beskrevet av Henning Lemche. Etter hvert har vi oppdaget at enkelte bilder av nakensnegler på nett som er navngitt som F. bostoniensis nå viser seg å være F. dubia. Nye observasjoner er derfor gjort både i Danmark, Sverige og Norge.

Facelina dubia publisert i Nøgensnegle i Danmark. Karakteristisk for de observasjonene vi har fått av arten så langt er den grågrønne fargen. Foto: Thomas Blume.

Vi vet fremdeles alt for lite om denne arten, så vi oppfordrer alle til å ta en ekstra nøye titt på de neste individene av Facelina dere kommer over. Det kan godt hende at F. dubia har en større utbredelse enn vi har kunnskap om så langt.

Kilder

Just H & Edmunds M (1985). North Atlantic nudibranchs (Mollusca) seen by Henning Lemche. Ophelia Publications.

Picton BE & Morrow CC (1994). A field guide to the nudibranchs of the British Isles. Immel Publishing.

Pruvot-Fol A (1948). Deux aeolidiens d’Arcachon. Journal de Conchyliologie, 88(3):97-100.

Schönenberger M & Schönenberger N (1969). On the knowledge of Facelina dubia Pruvot-Fol. (Gast. Opisthobranchia). Pubbl. Staz. Zool. Napoli, 37:293-302.