Atle Midttun holder ikke igjen – i omtalen av forvaltningen av det norske oljefondet.

Sammen med Nina Witoszek (professor og forskningsleder ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo) har han skrevet “Oljefondet og den norske sjelen – og en livsløgn”, publisert i Dagens Næringsliv og BI Business Review.
Kontrasten mellom Oljefond-sjef Nicolai Tangens fremheving av Oljefondets upåklagelige bærekraftsprofil, og fokuset på fondets finansielle bragder bygget delvis på oligopoler og aggressiv skatteplanlegging opptar særlig forfatterne.

Atle Midttun er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI (the Norwegian Business School), og leder av WP5 i AFINO, Illustrative Nordic Cases on Sustainability.
Innlegget i DN og BI Business Review er en del av Midttuns forskning i AFINO.
Les hele innlegget her.

Featured image: Oilrig. Photo: Colourbox.