Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du har tidligere laget et script som konverterer Celsius-verdier en bruker skriver inn fortløpende til Fahrenheit. For at utskriften fra scriptet skal bli mer oversiktlig, ønsker du å samle all utskriften i stedet for at den kommer fortløpende.

Endre scriptet slik at utskriften kommer først etter at brukeren har skrevet inn alle Celsius-verdiene.  Konverteringene skal også skrives ut i rekkefølge etter stigende Celsius-verdi.

Utdelt kode

 fahrenheit.m
fahrenheit.m
svar = input('Ønsker du å skrive inn egne Celsius-verdier? (ja/nei) ', 's');
if strcmp(svar, 'ja')
  celsius = les_inn_tall('Skriv inn Celsius-verdi: ');
  while ~isempty(celsius)
    skriv_ut_fahr(celsius);
    celsius = les_inn_tall('Skriv inn Celsius-verdi: ');
  end
else
  skriv_ut_fahr(-20);
  skriv_ut_fahr(0);
  skriv_ut_fahr(18);
  skriv_ut_fahr(37);
  skriv_ut_fahr(100);
end 
 les_inn_tall.m
les_inn_tall.m
function retur = les_inn_tall(melding)
  tallstr = input(melding, 's');
  tall = str2double(tallstr);
  er_ugyldig = isnan(tall);
  while er_ugyldig && ~isempty(tallstr)
    fprintf('Teksten %s kan ikke tolkes som et tall\n', tallstr);
    tallstr = input(melding, 's');
    tall = str2double(tallstr);
    er_ugyldig = isnan(tall);
  end
  if isempty(tallstr)
    retur = [];
  else
    retur = tall;
  end
end 
 skriv_ut_fahr.m
skriv_ut_fahr.m
function skriv_ut_fahr(celsius)
  fahr = cels2fahr(celsius);
  fprintf('Celsiusverdi %.2f tilsvarer Fahrenheitverdi %.2f\n', celsius, fahr);
end 
 cels2fahr.m
cels2fahr.m
function retur = cels2fahr(celsius)
  retur = 9/5*celsius + 32;
end 

 

Videoforklaring (19:00)

Del 1 (9:47)Del 2 (9:13)
Ooppgaveintroduksjon, gradvis vektorkonstruksjon, komma for å sette vektorer ved siden av hverandre, og preallokering.Vektorisert kode for å unngå for-løkker, og semikolon for å stable vektorer i høyden.

 

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
fahrenheit.m
svar = input('Ønsker du å skrive inn egne Celsius-verdier? (ja/nei) ', 's');
if strcmp(svar, 'ja')
  celsius = les_inn_tall('Skriv inn Celsius-verdi: ');
  les_inn_flere = ~isempty(celsius);
  while les_inn_flere
    siste_verdi = les_inn_tall('Skriv inn Celsius-verdi: ');
    les_inn_flere = ~isempty(siste_verdi);
    celsius = [celsius, siste_verdi];
  end
  celsius = sort(celsius);
  skriv_ut_fahr(celsius);
else
  skriv_ut_fahr([-20, 0, 18, 37, 100]);
end
skriv_ut_fahr.m
function skriv_ut_fahr(celsius)
  fahr = cels2fahr(celsius);
  fprintf('Celsiusverdi %.2f tilsvarer Fahrenheitverdi %.2f\n', [celsius; fahr]);
end 
 • No labels