Organ for Norges teknisk - naturvitenskapelige universitet
Nr. 2, 30. januar 1997, årgang 6

Universitetsavisa kan nås på telefon 7359 6041, eller på e-post til Universitetsavisa

For kommentarer eller forslag til Universitetsavisas internettutgave,
ta kontakt med Internettansvarlig Aina Berg

* NTNU
*  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 18:22:39 20. Feb 1997

----
ntnu