UniversitetsavisaČ Nr. 15-98
NyheterInnspillDebattReportasje       
Sparer 100 millioner årlig
Nye metoder for evaluering av offentlige entreprenørprosjekt kan gi eventyrlige kostnadsbesparelser. Bare innen vegsektoren kan hundre millioner spares årlig - og det er moderate overslag, sier professor Ivar Horvli ved Institutt for veg- og jernbanebygging. Professor Horvli ledet nylig en slik evaluering av et vegprosjekt i tilknytning til Gardermoen-utbyggingen. Resultat: 65 millioner spart.

Resten av saken

Statsbudsjettet stopper påbygg
Det såkalte Lerkendalsbygget, som inngår som en del av Realfagbyggeprosjektet, blir trolig utsatt på ubestemt tid. Tilbygget er en viktig brikke i det store puslespillet om realfagmiljøenes plassering etter innflyttingen. Regjeringens forslag til statsbudsjett setter en stopper for byggeplanene. Budsjettforslaget forøvrig oppfattes som udramatisk av NTNU-ledelsen.

Resten av saken

Stiller som par
Sittende NTNU-rektor, Emil Spjøtvoll, og den foreløpig eneste kandidaten til prorektorvervet, Kathrine Skretting, erklærer seg nå som par i valgkampen. De avviser bestemt at alliansen er dannet for å hindre andre kandidater i å komme på banen.

Resten av saken

Orgut: - Styrk fagmiljøene
Organisasjonssosiologene Elin Kvande og Bente Rasmussen mener Orgut-notatet «Fremtidig organisasjonsmodell for NTNU» betyr sentralisering av makt, men desentralisering av ansvar.

Resten av saken

 
Innspill Innspill
 

* NTNU ----       
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes       
Teknisk ansvarlig: Erik Prytz Reitan       
Last modified:  18 june  18:15:28 MET 1998       
----
ntnu