The Medical Home

The Medical Home

The Medical Home er et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av NFRs praksisVEL-program. Med perspektiver og tilnærminger fra sykepleievitenskap, sosiologi, filosofi, ingeniørvitenskap og design forsker vi på utfordringer og muligheter knyttet til utvikling, implementering og bruk av tjenester og teknologi for medisinering i hjemmet. 

Nyheter

Nyheter

Presentasjon av prosjektet i Gemini

les her

 

20. oktober 2015: Presentasjon av The Medical Home på workshop for NORDTEK - Welfare Technology Network i Odense.

Martina Keitsch og Ida Nilstad Pettersen presenterte prosjektet på et seminar arrangert av Nordtek på Maersk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet i Odense, i forbindelse med Week of Health and Innovation (WHINN). Se program her.  

 

24. september 2015: SEMINAR i The Medical Home  på DIGS  (http://www.digs.no/)

Formålet med seminaret var å presentere og diskutere foreløpige resultater fra prosjektet, Medical Home, og presentere synspunkter fra aktuelle samarbeidspartnere.  Det foregår en aktiv prosess for utvikling av nytt NTNU og vi inviterte derfor deltakere fra høyskolene i Ålesund og Gjøvik.

PROGRAM 
10.00     Åpning. Kort om TMH.                                                               Martina  Keitsch
10:15     Design for endring                                                                     Ida Nilstad Pettersen
10:45     Når velferdsteknologi treffer hjemmetjenesten.
                   Ansattes erfaringer fra fem norske kommuner.                    Hanne Hestvik Kleiven
11:15     Teknologietikerens bidrag inn mot et praksisfelt i endring         Asle H. Kiran
11:45     Studentprosjekter                                                                      Knut Aasland

12:45     Helsefremmende forskning.                                                      Torill Rannestad, HIST
              Jeg Kan                                                               Cecilie Campbell, Ålesund Kommune
              Serious games                                                 Simon McCallum HiG
14:45    Diskusjon, avslutning, oppsummering.