Arbeidspakke 3

WP 3 fokuserer på etiske spørsmål knyttet til bruken av teknologi for medisinering i hjemmet, og mer spesifikt på hvilke konsekvenser introduksjonen av teknologi kan ha for relaterte normer og verdier, og hvordan disse kan forutsees.

Kontakt: Asle H. Kiran, NTNU. E-post