Arbeidspakke 4

WP4 utforsker verdien av tverrfaglig samarbeid mellom teknologi- og sykepleiestudenter i utviklingen av produkter for helse og velferd.

Kontakt: Knut E. Aasland, Institutt for Produktutvikling og materialer, NTNU.