Arbeidspakke 2

WP2 fokuserer på faglig utvikling hos sykepleiere og vernepleiere, og på deres samarbeid med leger og farmasøyter knyttet til legemiddelhåndtering. Mens utdanningen av helsepersonell for tiden legger liten vekt på teknologi, kan implementering og bruk kreve ny kunnskap og kompetanse blant fagfolk.

Kontakt: Hanne Hestvik Kleiven, Trøndelag forskning og utvikling. E-post