Arbeidspakke 1

WP1 kombinerer fokuset på praksiser rundt medisinering i hjemmet med et systemperspektiv på helsetjenestene de er knyttet til. Med vekt på relasjonene mellom ulike aktører, utforsker den hvilken rolle design kan spille i å støtte sikre og ressurseffektive rutiner rundt medisinering.

Kontakt: Martina Keitsch, Institutt for produktdesign, NTNU. E-post