TEFT-lab

TEFT-lab

TEFT-lab bilder

  • Tre studenter sitter i TEFT-lab. Foto.

  • Blå stoler og skjermer i TEFT-lab. Foto.

  • Studenter lager tankekart med post-it lapper. Foto.

Innhold TEFT

TEFT-lab er et knutepunkt for forskning og utvikling innen tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi. Her utforsker vi mulighetene det teknologiske skiftet byr på, og deltar aktivt i utdanning, forskning, nyskaping og formidling i skjæringspunktet økonomi og teknologi. 

Finn oss

Finn oss

Finn oss

TEFT-lab ligger i Kompasset, 3. etg. Adresse: Larsgårdsvegen 4, 6009 Ålesund

Film om TEFT-lab - innovasjonsarena

Film om TEFT-lab

Bli med inn på TEFT-lab, hør om visjonene og møt noen av de som jobber i denne innovasjonsarenaen.

Skal samarbeide med SBM

Gruppebilde av fire ledere fra NTNU og Sparebanken Møre. Foto.

Samarbeid med Sparebanken Møre

Sparebanken Møre skal sammen med NTNU bidra til forskning og utvikling innen tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi (TEFT).

Infrastruktur

Blå stoler mot blå bakgrunn med Teft-logo. Foto.

Lokaler og fasiliteter

Få overblikk over TEFT-lab sin infrastruktur. Lokaler og fasiliteter kan benyttes av både eksterne, forskere og stipendiater.