TEFT summer internship 2023

TEFT summer internship

Søknadsfristen er nå gått ut! Tusen takk til alle som har søkt.
Under kan du se hvilke prosjekter årets interns skal jobbe med!TEFT-lab ved NTNU i Ålesund og fire spennende regionale selskaper tilbyr summer internship. Dette er en unik mulighet til å jobbe med praktiske problemstillinger for oppdragsgiver. Du vil jobbe i små grupper med andre summer interns og i år har vi fem prosjekter du kan søke på. Oppdragsgivere for prosjektene er Kystverket, TAFJORD, Sparebanken Møre og NTNU.                                    

        

Prosjektene starter 12.juni, har tre uker sommerferie i juli og avsluttes 10.august. Totalt vil det innebære seks uker med intensiv og givende jobbing. Du blir en del av et engasjert team med fagpersoner fra oppdragsgivere og NTNU. Du og din prosjektgruppe får være med å påvirke prosjektets retning og hvordan prosjektet skal løses sammen med oppdragsgiver.
Oppdragsgiverne ser frem til å få ny innsikt og til å bli utfordret av dyktige studenter på fagområder som er viktige for videre utvikling.

Tre av de tidligere masterstudentene som har deltatt i summer intership

Sommerens spennende prosjekter er:

Klima/miljø og maskinlæring/KI | Kystverket
Kystverket ønsker seg to team som skal jobbe med hvert sitt prosjekt. 

Team klima og miljø skal jobbe med:
Sammenstilling, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av data om klima- og miljøpåvirkningen fra skip, som kan bidra til økt kunnskap samt å identifisere målrettede klimatiltak. Teamet vil også arbeide med data om dagens infrastruktur for alternative drivstoff og utarbeide konsepter for registrering og formidling av slike data.

Team maskinlæring og kunstig intelligens skal jobbe med:
Problemstilling knyttet til hvordan Kystverket kan utnytte maskinlæring og kunstig intelligens generelt, og konkret gjennom å gjøre bildeanalyse ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring for å karakterisere fasader på bygninger, for å bedre kunne visualisere dette virtuelt i Kystverkets digitale tvilling.

Her finner du mer informasjon om Kystverket, hvem vi er og hva vi jobber med:
Kystverket.no

 

Klima- og miljøavtrykk | TAFJORD
TAFJORD skal være det ledende energi- og kommunikasjonskonsern på Nord-Vestlandet og fremskynde omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vi har som mål å minimere vårt klima- og miljøavtrykk og være en aktiv og synlig pådrive for grønne valg. 
TAFJORD eier og driver 11 kraftstasjoner og har en portefølje av prosjekter for å vedlikeholde og utvikle kraftproduksjonen. 


Vi ønsker at studentene skal se på hvordan vi kan få ned klima- og miljøavtrykket i våre prosjekt. Tema for arbeidet kan typisk være:
•    Konkrete forslag til tiltak som kan redusere klima- og miljøavtrykket
•    Prioritering av tiltak
•    Metoder og system for måling av tiltakenes effekt på klima og miljø per prosjekt

Her finner du mer informasjon om TAFJORD, hvem vi er og hva vi jobber med: 
Tafjord.no

 

Metaverset | Sparebanken Møre
Sparebanken Møre har følgende prosjekt: "Hvordan kan metaverset bidra til økt sikkerhet, effektivitet og kundetilfredshet i bankvirksomheten?"

Oppgaven vil bestå av:
•    En introduksjon til metaverset og dets mulige bruksområder i banksektoren.
•    En gjennomgang av eksisterende forskning og case studies på bruk av metaverset i banksektoren.
•    En evaluering av ulike scenarier for hvordan metaverset kan bidra til økt sikkerhet, effektivitet og kundetilfredshet i bankvirksomheten.
•    En analyse av utfordringer og barrierer som kan hindre implementering av metaverset i banksektoren, samt forslag til løsninger.
•    En konklusjon som sammenfatter hovedfunnene og gir anbefalinger for videre arbeid, dette skal presenteres for relevante fagpersoner og ledere i banken.

Her finner du mer informasjon om Sparebanken Møre, hvem vi er og hva vi jobber med: Sbm.no

 

Forskning og formidling | InnoPraksis, NTNU
Vil du prøve deg som forsker i sommer? Prosjektet InnoPraksis ved NTNU i Ålesund har som mål å skape mer arbeidsrelevans og næringsnærhet i økonomisk-administrativ utdanning. I sommer vil vi gjerne ha med engasjerte studenter på laget som kan bidra til å hente innsikt om erfaringer med praksis, samt utarbeide informasjonsmateriell for prosjektet. Oppgavene vil være varierte og kan tilpasses studentenes interesse og bakgrunn. Prosjektet passer spesielt godt for deg som har bakgrunn fra markedsføring, pedagogikk, psykologi og/eller økonomisk-administrativ utdanning. 

Her finner du mer informasjon om InnoPraksis, hvem vi er og hva vi jobber med:
InnoPraksis

Intershipet vil starte 12.juni med en kick-off i vår TEFT-lab, her møter dere alle bedriftene og veilederne fra NTNU. 29.juni skal dere gjennomføre en midtveispresentasjon. Fra 3.juli er det sommerferie og 24.juli starter dere opp igjen. 10.august skal sluttpresentasjon holdes og senest 16.august skal resultat/prototype leveres til bedriften du er i. 

Oversikt over tidslinje i Summer internship. Oppstart 12.juni, TEFT-lab besøker bedrift og intern i juni, intern holder midtveispåresentasjon i slutten av juni,sommerferie i juli, TEFT-lab besøker intern og bedrift i august og final presentation 10.august.


Hvem ser vi etter:
•    Du er underveis i et masterløp (du skal starte på ditt 4. eller 5. år)
•    Du liker å utfordre deg selv og andre
•    Du må våge å stille spørsmål og delta i diskusjoner
•    Du er nysgjerrig og liker å lære
•    Du ser verdien av teamarbeid og ønsker å samarbeide
•    Du har gode norskkunnskaper
•    Du er flink å formidle dine ideer, visjoner og funnArbeidssted for alle prosjekt: Ålesund 
Søknadsfrist: 15.mars 2023

Ta gjerne en kikk på video fra 2021 for et lite innblikk i TEFT summer internship

 

Summer internship 2022

Summer internship 2022

Summer intenrship studenter på scenen. Foto Børge Sandnes/NTNU
Foto: Børge Sandnes/NTNU

Vil du vite mer om prosjektene vi hadde i 2022?

Les mer her

Summer internship 2021

Summer internship 2021

Vil du vite mer om prosjektene vi hadde sommeren 2021?

Les mer her