A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Ballen, Cissy J, University of Minnesota, Twin Cities
Berg, Yngvar, Dept. of Informatics University of Oslo

C

Cotner, Sehoya, College of Biological Sciences, University of Minnesota, Twin Cities

D

Danielsen, Marie, Dept of Biology, University of Bergen

E

Edström, Kristina, KTH the Royal Institute of Technology
Eriksdotter Eggereide, Sigrun, University of Bergen

F

Førland, Oddfrid Kårstad, University of Bergen, Bergen, Norway

G

Grytnes, John-Arvid, Dept of Biology, University of Bergen

H

Hashemi, Amir, Western Norway University of Applied Sciences
Henne, Ingvar, Høgskulen på Vestlandet
Hole, Torstein Nielsen, University of Bergen, Bergen, Norway

J

Jakobsen, Anita Nordeng, Norwegian University of Science and Technology
Jakobsen, Mette Mo, Universitets- og høgskolerådet
Jørgensen, Christian, Dept of Biology, University of Bergen

L

Lemu, Hirpa G., University of Stavanger
Lyng, Reidar, Institutt for Pedagogikk og livslang læring, NTNU
Lyng (red.), Reidar

M

Mirmotahari, Omid, Dept of Informatics University of Oslo

S

Simonelli, Anne-Laure, University of Bergen, Bergen, Norway

T

Thorvaldsen, Per, Høgskulen på Vestlandet

V

Vandvik, Vigdis, University of Bergen, Bergen, Norway
Velle, Gaute, Uni Research, Bergen, Norway; University of Bergen, Bergen, Norway

W

Waldenstrøm, Lene
Wallin, Patric, Department of Education and Lifelong Learning Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

1 - 24 of 24 items