Studentaktive læringsformer i høyere utdanning - i emner med stort antall studenter.

Authors

  • Linda Helen Godager Fakultet for realfag og teknologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Siri Fjellheim Fakultet for biovitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Simen Sandve Fakultet for biovitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v6i1.4123

Abstract

I denne artikkelen drøftes studentenes læringsutbytte og opplevelse av endret undervisningsform i grunnkurs i genetikk. Undervisningen ble endret fra tradisjonell forelesning med utstrakt bruk av Power Point til mer studentaktiv undervisning. Det endrede undervisningsopplegget varte i fem uker, og vektla utvikling av omvendt undervisning, utarbeiding av begrepskart, samarbeidslæring, representasjoner/modeller i læring, presentasjon av fagstoff for medstudenter samt hverandrevurdering. Studentenes faglige læringsutbytte ble vurdert i etterkant av disse fem ukene ved å gi studentene fjorårets eksamensspørsmål uten mulighet til forberedelser, mens studentenes personlige opplevelse av undervisningsform og læringsutbytte ble målt med spørreundersøkelser og dybdeintervju. Resultatene våre viser at studentene som fikk undervisning som la vekt på studentenes aktive deltagelse og som fikk uforberedte eksamensspørsmål, presterte faglig like godt som tidligere studenter som hadde hatt tradisjonell undervisning og forberedt seg normalt til eksamen.  Dette indikerer at de studentaktive læringsformene ga en mer varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i genetikkfaget. Utover god fagkunnskap innen genetikk satt studentene igjen med en rekke andre ferdigheter, bl.a.: representasjons-, samarbeids-, presentasjons- og vurderingsferdigheter. 78% av studentene var svært godt eller godt fornøyd med sin totalopplevelse av ukene med studentaktiv læring, og bare 9% sa de ikke ville valgt å bli med på denne økten dersom de fikk velge på nytt. Flere studenter rapporterte også om nye vennskap, noe som viser at tiltaket også bidro til utvikling av det sosiale fellesskapet i emnet. Studentene var samtidig også tydelige på at de brukte mye tid på det endrede undervisningsopplegget, og anbefaler studentaktive læringsformer i dette omfang kun i kortere perioder av et emne.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-08-22

Issue

Section

Nordic Journal of STEM Education - Full Papers