Å tilrettelegge for at lektorstudenten lærer å lære fra seg i første semester

Authors

  • Amir Hashemi Western Norway University of Applied Sciences
  • Sigrun Eriksdotter Eggereide University of Bergen

DOI:

https://doi.org/10.5324/njsteme.v1i1.2337

Abstract

Vi ønsker å dele erfaringer fra en workshop som har blitt arrangert for lektorstudentene som går sitt første semester på lektorutdanningen ved UiB, og tar fordypning i realfag og matematikk. Vi vil i denne artikkelen undersøke hvordan en studentaktiv metode kan bidra til lærerstudentenes profesjonsutvikling. Den studentaktive metoden vi referer til er den workshopen vi har arrangert, og målet var at den skulle bidra til at studentene fikk ferdigheter til å reflektere over sin egen læringsprosess, og pedagogisk, faglig og fagdidaktisk trygghet. Ønsket var at studentene også fikk erfare mestring og få trening i å kommunisere med deres lærende. Disse elementene kan gi studentene gode erfaringer med lærerrollen før hoveddelen av lærerpraksisen, som kommer først på fjerde året.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Amir Hashemi, Western Norway University of Applied Sciences

Institute for Mathematical and Computer Sciences

Sigrun Eriksdotter Eggereide, University of Bergen

Teaching Education (integrert lektorutdanning)

References

Adler,J . (2000). Social practice theory and mathematics teacher education: A conversation between theory and practice. Nordic Mathematics Education Journal 8 (3), s. 31-53.

Ball, D. L. & Cohen, D. K. (1999). Developing practice, developing practitioners: Toward a practice-based theory of professional education. In G. Sykes and L. Darling-Hammond (Eds.), Teaching as the learning profession: Handbook of policy and practice. San Francisco: Jossey Bass (s. 3-32).

Beed, P. L., Hawkins, E. M., & Roller, C. M. (1991). Moving learners toward independence: The power of scaffolded instruction. The Reading Teacher, 44(9), s. 648-655.

Cohen, D. K., Raudenbush, S. W., & Ball, D. L. (2003). Resources, instruction, and research. Educational Evaluation and Policy Analysis, 25, s. 119-142.

Darling-Hammond, L. (1998). Teachers and teaching: Testing policy hypotheses from a national commission report. Educational Researcher, 27 (1), s. 5-15.

Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of Teacher Education, 57(3), s. 300-314.

Eggereide, S. (2016). UiBs dyktige lektorer med hjertet i praksis. Studvest. Hentet fra
http://old3.studvest.no/uibs-dyktige-lektorer-med-hjertet-i-praksis/

Emnebeskrivelse ILPRA101. For MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk (vår 2017). Hentet fra http://www.uib.no/emne/ILPRA101

Emnebeskrivelse KOPRA101. For MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk (vår 2017). Hentet fra http://www.uib.no/emne/KOPRA101

Emnebeskrivelse KOPRA102. For MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk (vår 2017). Hentet fra http://www.uib.no/emne/KOPRA102

Emnebeskrivelse KOPRA103. For MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk (vår 2017). Hentet fra http://www.uib.no/emne/KOPRA103

Harwell, S. H. (2003). Teacher professional development: It’s not an event, it’s a process. Waco, TX: CORD. Retrieved January, 21, 2004.

Hashemi A. (2016), Promoting a Culture of Learning through Talking to Understand Mathematics, presented at European First Year Experience (EFYE) 2016, Ghent, Belgium.

Ingvarson, L., Beavis, A., & Kleinhenz, E. (2007). Factors affecting the impact of teacher education programs on teacher preparedness: Implications for accreditation policy. European Journal Of Teacher Education, 30(4), s. 351-381.

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning trinn 8-13. Hentet fra
http://www.uhr.no/documents/Nasjonale_retningslinjer_LU_8_13.pdf

Studieplan for MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk (haust 2016).
Hentet fra http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-L%c3%86RE/plan

Norman, M. and Hyland, T.(2003). The role of confidence in lifelong learning. Educational Studies 29 (2-3), 261-272.

Putnam, R., & Borko, H. (2000). What do new views of knowledge and thinking have to say about research on teacher learning? Educational Researcher 2, 9(1), s. 4-15.

Schön, D. A.(1983). The reflective practitioner: how professionals thinking action. New York: Basic Books.

Schön, D. A. (1987a). Educating the reflective practitioner. Washington, DC.: American Educational Research Association.

Schön, D. A. (1987b). Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass.

Tilbakemeldinger fra workshopen (2016). Hentet fra
http://home.hib.no/ansatte/ahas/fil/tilbakemeldinger-workshop.pdf

UHR (2015). Forskrifter med merknader og gjeldende retningslinjer, for lærerutdanningene.

Downloads

Published

2017-11-22

Issue

Section

Nordic Journal of STEM Education - Full Papers