Norske kommuner i elektronisk utakt? Fra sosiale til geografiske digitale ulikheter

Authors

  • Knut H. Sørensen Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
  • Lucía Liste Muñoz Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

DOI:

https://doi.org/10.5324/eip.v5i2.1771

Keywords:

e-government, digital divide, ethical–political challenges, local government, home pages, digital services

Abstract

Utviklingen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har gitt opphav til en type etisk-politisk utfordring som gjerne kalles digital ulikhet. Tradisjonelt har det dreid seg om sosiale ulikheter i tilgangen til IKT på individnivå. Nyere forskning på området er mer opptatt av bruk og dermed av tilbudet av aktiviteter og tjenester gjennom Internett. I denne artikkelen ser vi på hvordan det kan oppstå geografisk digital ulikhet som følge av at norske kommuner tilbyr digitale tjenester – herunder informasjon og ressurser for lokalpolitisk deltakelse – i svært forskjellig omfang. Det betyr at kommunene står overfor etisk-politiske utfordringer knyttet til digital ulikhet som følge av deres strategier for bruk av hjemmesider, og for digital utvikling av kommunen mer generelt. Selv om det er få kommuner som tilbyr særlig mye når det gjelder lokalpolitisk deltakelse, er ulikhetene i tilbudet av informasjon og digitale tjenester betydelige. I tillegg bidrar velutviklede hjemmesider til å gjøre kommunen mer gjennomsiktig og lettere tilgjengelig, noe vi antar er en fordel for innbyggerne. Analysen er basert på en kvantitativt orientert innholdsanalyse av hjemmesidene til alle norske kommuner og en kvalitativ innholdsanalyse av hjemmesidene til ti norske kommuner.

Nøkkelord: digital ulikhet, etisk-politiske utfordringer, kommuner, hjemmesider, digitale tjenester

English summary: Norwegian local governments electronically out of step? From social to geographical digital divides

The development of information and communication technologies (ICT) has raised a kind of ethical–political challenge usually referred to as a digital divide. Traditionally, this has fomented concerns about social inequalities with respect to individual access to ICT. More recent scholarship argues the need to be more focused on use rather than access; accordingly, also on the supply of activities and services through internet. In this article, we study how geographical digital divides may appear as a consequence of the fact that Norwegian local governments supply digital services – including information and resources for local political participation – to quite a different extent. This means that local governments face ethical–political challenges related to digital divides as a consequence of their strategies for the development of home pages and for digital development of local government services more generally. Even though only a few local governments offer much with regard to local political participation, the inequalities with respect to the supply of information and digital services are considerable. In addition, apparently, well–developed home pages make the local government more transparent and more accessible. We believe this to be of advantage to local citizens. The analysis is based on a quantitative content analysis of all Norwegian local governments and a qualitative content analysis of the home pages of 10 local governments.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2011-10-11

How to Cite

Sørensen, K. H., & Muñoz, L. L. (2011). Norske kommuner i elektronisk utakt? Fra sosiale til geografiske digitale ulikheter. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 5(2), 67-86. https://doi.org/10.5324/eip.v5i2.1771

Issue

Section

Artikler - Articles