Energi og Miljøstudenten

Energi og Miljøstudenten

Energi og Miljøstudenten

For en del bedrifter er det vanskelig å få oversikt over hva studentene på de ulike studieprogrammene ved NTNU faktisk lærer. Her følger en kort beskrivelse av Energi- og miljøstudiets faglige innhold.

Studiets oppbygging
Masterstudiet i Energi og Miljø går over fem år, og er et samarbeid mellom instituttet for Elkraftteknikk og instituttet for Energi- og prosessteknikk. Dette gjør at alle Energi- og miljøstudentene får en viss grunnlagskunnskap i både i elkraft, termisk energiproduksjon, energibruk og energitransport. Fra og med 3.årskurs velger studentene mellom tre studieretninger:

Energi- og Prosessteknikk
De fleste studentene på Varme- og Energiprosesser sikter seg nok inn på en jobb i prosessindustrien, eller i energiintensiv industri. Disse studentene studerer emner som:

 • Strømningslære
 • Termodynamikk
 • Industriell prosessteknikk
 • Varme- og massetransport
 • Klimateknikk
 • Turbomaskiner
 • Varmepumpende prosesser og systemer
   

Energiplanlegging og Miljøanalyse
Denne studieretningen vektlegger det mer planleggingsmessige aspektet ved energiforsyningen. Studentene her kombinerer fag fra de to andre studieretningene. I tillegg til fagene fra de to andre studieretningene er det vanlig å velge fag som:

 • Produksjonsplanlegging
 • Operasjonsanalyse
 • Kraftmarkeder
 • Energibruk i bygninger
 • Miljø- og ressursrett
 • Energi- og miljøkonsekvenser
   

Elektrisk Energiteknikk og Smarte Nett
Studentene på denne studieretningen arbeider mest med elkrafttekniske problemstillinger, og velger gjerne fag som:

 • Kraftelektronikk
 • Elektriske motordrifter
 • Elektroinstallasjoner i bygninger
 • Lys og belysning
 • Elkraftteknikk
 • Høyspenningsisolasjon

 

Dette gir et bilde på Energi- og miljøstudentens tre hovedprofiler, men hver og en står ganske fritt til å velge sin fagsammensetning. Dette gjør at Energi- og miljøstudenten befinner seg ett eller annet sted mellom de to følgende ekstremene:

 • En spesialist med meget sterk kunnskap om ett fagfelt innen elkraftteknikk eller energi- og prosessteknikk.
 • En med bred grunnunnskap om mange aspekter ved energiforsyning, energibruk og energiproduksjon.

 

Studieprogrambilde

Energi og Miljø

Energi og Miljø

Dersom du ønker å vite mer om Energi og Miljøstudiet kan du besøke studiets hjemmeside på NTNU her.

EMIL

EMIL

EMIL er linjeforeningen for Energi og Miljøstudentene. Linjeforeningen tar imot studentene under fadderperioden og sørger for et godt sosialt miljjø på linjen. Etter sin stiftelse 28. september 1998 har den blitt en av de mest aktive linjeforeningene på NTNU.

EMILs webside.