Vikarierende prosjektleder for NTNU Bridge

Expires
Education level
Completed Bachelors degree
Completed Masters degree
Type
Full-time work
Work place
NTNU Gløshaugen
Responsibilities
Administration and Procedure
IT – Operations and Support
Communication/Dissemination/Journalism
Management/ Project Management
PR/Marketing/Sales
County
Trondheim
How to apply

 

Vi søker vikarierende prosjektleder for NTNU Bridge i perioden januar – mai 2021

Ved NTNU Karriere i Trondheim er det ledig et 4 mnd. vikariat med mulighet for forlengelse som rådgiver med ansvar for vår digitale jobbformidlingsportal, NTNU Bridge.

 

Om stillingen 

Vi har ledig vikariat som prosjektleder for NTNUs digitale jobbformidlingsportal, NTNU Bridge. Som prosjektleder skal du legge til rette for kontakt og samarbeid mellom arbeidsgivere og NTNU-studenter fra alle campus og studier. Du skal bidra til at våre studenter og arbeidsgivere enkelt kan knytte kontakt om oppgavesamarbeid, praksisplasser og studierelevant jobb. Stillingen er knyttet til Karrieretjenesten ved NTNU: https://www.ntnu.no/karriere.

Du vil ha faglig tilhørighet i faggruppen NTNU Karriere og vil i det daglige forholde deg til faggruppeleder. Avdelingsleder ved Avdeling for studenttjenester har personalansvar.

 

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for tilfredsstillende drift av NTNUs jobbformidlingsportal, NTNU Bridge.
   Herunder:
  • Kvalitetssikre publisert innhold, redaksjonelt arbeid, følge opp henvendelser fra studenter og arbeidsgivere
  • I samarbeid med teknisk leverandør sørge for at nettportalen til enhver tid fungerer som den skal
  • Koble studentoppgaver som kommer inn gjennom NTNU Bridge
 • Lede et team av studentassistenter ansatt i NTNU Bridge
 • Markedsføring av tjenestene til studenter, arbeidsgivere og ansatte på NTNU
 • Opprettholde kontakten med viktige samarbeidspartnere
 • Bistå inn i andre oppgaver i faggruppa etter behov

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis innen IT eller rådgivning. Masternivå vil bli foretrukket. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med Drupal eller lignende verktøy for nettbaserte tjenester
 • God kjennskap til arbeidsverktøy som MS Office, etc.
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk


Ønskede kvalifikasjoner 

 • Erfaring med kundebehandling, salg eller teknisk support
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid og verktøy for formidling/markedsføring
 • Erfaring med prosjektledelse og prosjektutvikling
 • Kjennskap til universitetet som organisasjon og ulike fagområders egenart
 • Kjennskap til arbeidsliv og rekruttering


Personlige egenskaper 

 • Er serviceorientert og opptrer profesjonell i møte med våre målgrupper
 • Har høy grad av samarbeidskompetanse
 • Er nøyaktig og strukturert
 • Er en pådriver, tar ansvar og viser evne til å søke gode løsninger
 • Har evne til å jobbe under stort press i perioder
 • Må kunne arbeide selvstendig
 • Høy gjennomføringsevne

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Vikariatet varer i 4 mnd., fra 1. januar og ut april 2021 og er en 100% stilling, med mulighet for forlengelse

I stillingen som rådgiver kode 1434 vil du normalt lønnes fra brutto kr 488 000 til kr 552 800 (ltr. 55 – 62) pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til relevante referanser

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med

Hvis du har spørsmål spesifikt om NTNU Bridge ta kontakt med Simon W. Lie, tlf. 73598383 / 95865268,
e-post: simon.lie@ntnu.no.

Hvis du har faglige spørsmål rundt karriereområdet ta kontakt med Stine Halle Faugstadmo, tlf. 73597409 / 91897845, e-post: stine.faugstadmo@ntnu.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: NTNU nr. 61/20.

Søknadsfrist: 01.10.20

NTNU – Kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Avdeling for studenttjenester, Trondheim