NTNU samarbeider med UNICEF om masteroppgaver

Den 10. september arrangerte NTNU Bridge et fagseminar i samarbeid med UNICEF og fagmiljø ved SVT- og DMF-fakultetet.

UNICEF ønsker å rette fokus på Norges politiske- og økonomiske lederskap i bistand og global helse. Helse, velferd og teknologi (HEVET) er ett av de tematiske satsingsområdene i NTNUs forskningsstrategi. Målet med samarbeidet mellom UNICEF og NTNU, er at studenter fra ulike fagmiljø ved NTNU skal få muligheten til å skrive masteroppgave med andre samfunnsaktører. Forhåpentligvis kan NTNU bidra til å skaffe nytt kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av norsk bistandspolitikk.

Margareth Sandvik Alfredsen studerer master i statsvitenskap, og er en av to studenter som skriver oppgave i samarbeid med UNICEF denne høsten. Tema for hennes oppgave er dårlig helse og mødre- og barnedødelighet i utviklingsland. Norge har de siste årene fokusert betraktelig på å bekjempe dødelighet, redusere sykdom og forbedre kvinners rettigheter. Disse punktene er derfor tre kjerneområdene for global helse i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Margareth ønsker å finne ut om Norge kunne ha prioritert sine bistandsmidler annerledes og eventuelt om noen land er glemt.

-Det er inspirerende å få være med på et masterprosjekt i samarbeid med UNICEF. Jeg setter stor pris på å være del av en slik arena for kunnskapsutveksling, sier Margareth Sandvik Alfredsen, master i statsvitenskap ved NTNU.

På bilde: 
Fra venstre: Kim Gabrielli (UNICEF), Prof. Terje Andreas Eikemo, Eva Bredahl Toft (student),  Prof. Geir Arild Espnes, Margareth Sandvik Alfredsen (student), Prof. Fredrik Carlsen.

Er du nysgjerrig på karrieremuligheter i UNICEF?
Etter fagseminaret arrangerte NTNU Bridge og UNICEF et foredrag som var åpent for alle studenter. 200 studenter benyttet anledningen til å delta på gjesteforelesningen. 

- UNICEF Norge: http://www.unicef.no/

- UNICEF Internasjonalt: http://www.unicef.org/about/employ/

- JPOs: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/stillinger/rio/fn_junioreksperter.html?id=449220

- NETI-programme: http://neti.inspiredhostingservice.com/

- NORCAP: http://norcapweb.no/

For mer informasjon om samarbeid mellom UNICEF og fagmiljøene ved NTNU: http://blog.medisin.ntnu.no/morgendagens-globale-helsesatsing/#more-10292

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×

Andre Bridge-historier

Et surr av stemmer fylte ørene. Klokka nærmet seg tolv og lunsjtid for de fleste. Studentene strømmet ut fra auditorier, grupperom og...
Egersund Net har samarbeidet med masterstudent Erlend Mæland om å forbedre merdkonstruksjonene. – Dette er en ypperlig mulighet både for å...
Denne sommeren fikk fem masterstudenter fra GLOBUS, linjeforeningen for Global Manufacturing Management, muligheten til å sette teori ut i...