Kulturarv ved landets eldste vitenskapelige bibliotek

Ingunn Østgaard

Arkitektur er menneskets kamp med tyngdekraften..

Arkitektur er menneskets kamp med tyngdekraften..

“Arkitektur er menneskets kamp med tyngdekraften for forming av omgivelsene til stimulans av menneskets aktiviteter – fysiske som åndelige – alene og i samfunn.” sitat hentet fra oppgaven “Et sted for stillhet” gitt av Bente Moe 12.05.1988, privatarkiv A-0383   Berent Andreas Moe, (30.07.1923 Kristiansand – 23.12.2008 Trondheim) brukte gjerne kallenavnet Bente, som han fikk […]

Les videre »

Arkitekt Martin Enger og bolignøden, privatarkiv A-0404, 1907-1946

Arkitekt Martin Enger og bolignøden, privatarkiv A-0404, 1907-1946

«Jeg maa tilstaa, at jeg ofte har set pessimistisk paa livet, ikke alene paa egne vegne, men ogsaa som følge av alt, jeg har hat anledning til at se i mit liv og i mit virke særlig paa boligsakens omraade, dog har mit eget familieliv, som har bragt mig saa megen glæde og tilfredshet, git […]

Les videre »

En ikke ubetydelig samling sjakklitteratur

En ikke ubetydelig samling sjakklitteratur

Olav R. Oversand skjenket ved testamente av 13. januar 1971 sin samling av litteratur om sjakk og filateli og en del av sin øvrige boksamling til Universitetet i Trondheim, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Museet. «Olav R. Oversands fond» hadde også en grunnkapital på kr 48 969, 69, hvorav: Den årlige avkastning brukes til «[…]å vedlikeholde […]

Les videre »

Jomar Hagen Brun, professor i teknisk elektrokjemi, «Just for the fun of it»!

Jomar Hagen Brun, professor i teknisk elektrokjemi, «Just for the fun of it»!

av 20. desember 2016 i Privatarkiv, UBrss, Ukategorisert med 1 Kommentar

Jomar Hagen Brun (18.06.1904-26.08.1993) var født i Trondheim som sønn av tollinspektør Lorens Brun (privatarkiv A-0063) og Ingrid Lysholm Hagen Brun, og han var sønnesønn av apoteker Johan Christopher Brun som eide Svaneapoteket i Trondheim (privatarkiv A-0035). Jomar vokste opp dels i Hammerfest, dels i Kristiansund og Trondheim, hvor han fra 1922 studerte til kjemiingeniør […]

Les videre »

Privatarkiv etter arkitekt Nic Stabell, endelig ordnet og registrert

Privatarkiv etter arkitekt Nic Stabell, endelig ordnet og registrert

av 2. november 2016 i Privatarkiv, UBrss med Ingen kommentarer

Nicolai Fredrik Krohg Stabell (1920-2002) vokste opp på Munkvold gård som sønn av Ruth Steen Nilsen og arkitekt Gunnar Stabell. Nic Stabell ble selv ferdig utdannet arkitekt ved NTH høsten 1947. Han fortsatte da til Bergen som reguleringsarkitekt fram til 1949 og så hos Frölich og Frölich fram til 1950. Siste stoppested i Bergen ble […]

Les videre »

Professorarkivene ved NTNU har faglig nytteverdi og historisk interesse

Professorarkivene ved NTNU har faglig nytteverdi og historisk interesse

av 26. september 2016 i Privatarkiv, UBrss med Ingen kommentarer

Fire «professorarkiv», som nå er ordnet og katalogisert, viser «Den elektrotekniske avdeling» i oppstart og videre utvikling. Elektroteknisk avdeling var en av NTHs første syv avdelinger ved oppstarten i 1910. Studiet ble bygget opp av Ole Sivert Bragstad (1868-1927) og bestod først bare av en linje uten spesialisering. «Man setter sig derfor som mål at den ferdig […]

Les videre »

Halfdan Bryns korrespondanse digitalisert

Halfdan Bryns korrespondanse digitalisert

826 brev, i hovedsak adressert til Halfdan Bryn, kan nå leses i Arkivportalen. Halfdan Bryn (1864-1933) var født i Trondheim som sønn av stadsfysikus Thomas Bryn (1813-1902) og Kristine Emilie Karoline Richter (1826-1869). Han giftet seg i 1892 med Wilhelmine Marie Thrane (1873-1929). Halfdan Bryn var ferdig utdannet cand. med. i 1889, hvorpå han tilbragte […]

Les videre »

Topp