Kulturarv ved landets eldste vitenskapelige bibliotek

Kontakt

NTNU Universitetsbibliotekets spesialsamlinger omfatter mange typer dokumenter og fagområder.

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med den mest relevante avdelingen nedenfor.

Privatarkiv

Bilder

Konservering

Manuskripter, kart og eldre bøker

Annet

Nils Kristian Eikeland, fotograf ved NTNU Universitetsbiblioteket. Prosjektleder for Digitalisering og samordning av spesialsamlinger ved Gunnerusbiblioteket og Dorabiblioteket.

Topp