Kategorier
Bilder UBrss

Nidarø gjennom 158 år, fra gårdsdrift, sagbruk, idrettsanlegg og park

Nidarø er en halvøy dannet av Nidelvas andre slynge. Nidarø har en mangfoldig historie å se tilbake på. Denne bildekavalkaden starter i 1858 og viser et bilde da det var gårddrift på Nidarø og avslutter med et bilde fra 1987. Gårddriften ble etter hvert nedlagt og etterfulgt av sagbruk, idrettsanlegg og park. I dag ligger Øya stadion og Trondheim Spektrum her. Nidareid bru til Ila og Gangbrua over til Kalvskinnet forbinder området til midtbyen.

Nidarø is a peninsula. Nidarø has a diverse history to look back on. This presentation of pictures starts in 1858 and displays an image when it was farming on Nidarø and ends in 1987. The farming was eventually closed down and followed by sawmill, sports facilities and parks. Two bridges, one to Ila and one to Kalvskinnet links the area to the center city.

Nidarø 1858

Kolorert litografi: NTNU UB/Bildesamlingen

Trondheim by med halvøya Nidarø i forgrunnen. Vi ser et grønt kulturlandskap, jorder og skog langs Nidelva. Midt på Nidarø ligger en husklynge som er Nidarø gård.

Trondheim city with the peninsula Nidarø encircled by the river Nidelva. In the middle of Nidarø is a cluster that is Nidarø farm.

 

 

 

 

 

 

 

Nidarø sagbruk

Foto: NTNU UB/Prospektsamlingen

Sagbruket ble anlagt i 1894 da Thomas Angells stiftelser kjøpte eiendommen Nidarø. Sagbruket ble anlagt på nordenden av eiendommen mot Nidelva. Sagbruket var dampdrevet inntil 1906 da det gikk over til elektrisk drift. I 1928 ble sagbruket nedlagt. Bygningene ble revet i 1929 da eiendommen ble leid ut til Trøndelagsutstillingen 1930.

Nidarø sawmill was built in 1894 when Thomas Angell foundations acquired the property Nidarø. The sawmill was steam powered until 1906 when it switched to electricity. In 1928 the sawmill closed and the buildings demolished when the property was rented to Trøndelagsutstillingen 1930.

 

 

Trøndelagutstillingen 1930

Trøndelagutstillingen 1930
Foto: NTNU UB/Prospektsamlingen

Trøndelagutstillingen i 1930 var en nasjonal næringslivs- og kulturmønstring som ble avholdt på vestre del av Nidarø, ved Ilen kirke og på Skansen i forbindelse med feiringen av 900 årsminnet for slaget på Stiklestad. Over Nidelva ble det bygd ei midlertidig gangbru til Ila kirke og fiskeriutstillingen på Skansen der polarskuta Fram lå.

Trøndelagutstillingen 1930 was a national corporate and was held in celebration in memory of 900 year since the battle on Stiklestad. 

 

 

 

Skøytebanen på Nidarø

Skøytebanen på Nidarø
Foto: NTNU UB/Bildesamlingen

Bildet er fra et skøytestevne på Øya Stadion i 1901. Banen ble anlagt som «Øen stadion» i 1900, som en kombinert friideretts- og skøytebane. Trondhjems skøyteklubb hadde sin virksomhet her fra åpningen i 1900 og var en av landets hovedarenaer for hurtigløp på skøyter frem til 1945 da Leangen overtok som skøytearena. Etter Landbruksutstillingen i 1902 ble idrettsanlegget gjort permanent og tribuner ble oppført.

The picture is from a skating event at Øya Stadium in 1901. 

 

 

 

 

 

 Tyskerbrakker 1953

Foto: NTNU UB/Fjellanger Widerøe

Tyskerne bygde en stor militær forlegning på Nidarø under 2ndre verdenskrig. Etter krigen i 1946 ble området regulert til park. Brakkene ble imidlertid benyttet av kommunen til undervisning og tekninske formål frem til 1960-årene da de ble revet.

The Germans built a large military camp on Nidarø during 2nd World War.  The barracks were, however, used by the municipality for teaching and technically purposes until the 1960s when they were demolished.

 

 

 

 

Nidarø idrettshall 1987

Utsikt over Trondheim med Trondheimsfjorden
Foto: NTNU UB/Prospektsamlingen

Nidarøhallen ble oppført i tre byggetrinn, trinn en og to ble oppført i årene 1963 og 1971 og trinn tre i 1988. Hallen, i dag kalt Trondheim Spektrum er en flerbrukshall. Foruten breddeidrett benyttes hallen i dag til kurs, seminarer, kongresser, eksamenslokale og ulike messer.

Nidarøhallen was constructed in three phases, from 1963 and 1971 to step three in 1988. The hall, today called Trondheim Spektrum is a multipurpose hall today used for sports, seminars, conferences, examination facilities and various events.

 

 

 

 

2016-?

Universitetsbibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket. Cand.scient (1995) i botanikk ved NTNU.

Av Evelyn Irene Thor

Universitetsbibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket. Cand.scient (1995) i botanikk ved NTNU.

2 svar til “Nidarø gjennom 158 år, fra gårdsdrift, sagbruk, idrettsanlegg og park”

Hei.
Når det ble startet bygging av første trinn av Nidarøhallen (åpnet 1063), var det da allerede klart at man skulle bygge trinn to i 1971 og trinn tre i 1985?

Kom trinn to og tre som en konsekvens av at trinn en (første hallen) ble for lite?

Mvh
Kurt Selnes

Hei! Så hyggelig at du har sett og lest mitt blogginnlegg. Tusen takk for de viktige og spennende spørsmål du stiller. Ja, det kan nok være mulig å finne svar på de spørsmålene du tar opp. Jeg har snakket med Byarkivet på Arkivsenteret Dora og de viser til at slik informasjon vil kunne finnes i oppslagsverk fra bystyrevedtak og kommuneforhandlinger. Informasjonen er der, men tidkrevende å slå opp og lete i. Hos Byarkivet finnes også byggesaksarkivet til denne adressen som er tilgjengelig for alle som besøker dem. Jeg tok en rask kikk i byggesaksarkivet for Nidarø (Trondheim Spektrum i dag), og som jeg da kunne se ligger ikke selve bystyrevedtakene her. Men de skal finnes, og da i protokollene fra møter i kommunen. Jeg kan nevne at i en av mappene i byggesaksarkivet lå det en søknad om utvidelse av Nidarøhallen datert 30 april 1968, og her søker Svend Hokstad på vegne av Nidarøhallen A/S om kommunens tilsagn om å få disponere tomteplass for et tilbygg. I søknaden står det at det er arkitektkontoret Pran & Torgersen som har tegnet forslaget, og søknaden viser også til en vedlagt flyfoto med forslag til videre bebyggelse av folkeparken på Nidarø (Ref:Trondheim kommune byggesaksarkivet Klostergata 90 Trondheim Spektrum).

Det er stengt for kommentarer.