Kategorier
Arkeolog, sosialantropologi

For en bedre digital omstilling for GLAM og solidaritet mellom kulturorganisasjoner i Europa

Introduksjon: Prosjektet eCHOing «Recovery of cultural heritage through higher education-driven open innovation»,inviterer sine partnere til å svare på dette  undersøkelse om beredskapen  til HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJON (HEIs) i Europa for å nå ut til små og mellomstore kulturminneorganisasjoner (CHOer)  og har som mål å etablere forståelse for hvordan samarbeidsprosjekter kan styrke revitalisering av kulturminnesektoren i en periode etter pandemien.  

På dette stadiet av prosjektet ønsker vi å 

a) samle inspirerende eksempler på HEIs-CHOs samarbeid om open innovation initiativer og kartlegge mulighetene skjult bak slike samarbeid og,  

(b) prøve å samle informasjon om HVORVIDT HEIs kan hjelpe CHOer med å overvinne krisen etter pandemien, og dermed på hvilke måter kan CHOer dra nytte av HEIs kunnskapsoverføring   

Du inviteres til å svare på spørsmålene ut av din rolle (vitenskapelig ansatte/student, CHO-ansatte/frivillige osv.). Resultatene skal inngå i en studie som skal offentliggjøres som en rapport i juni 2022.  

Alle data vil bli behandlet i samsvar med GDPR, noe som garanterer anonymiteten til svarene dine. VED Å SVARE PÅ DENNE UNDERSØKELSEN LAR DU OSS BRUKE SVARENE DINE (ANONYME) FOR RAPPORTENE VÅRE. 

I tilfelle du vil vite mer om prosjektet vårt, kan du besøke nettstedet vårt på https://echoing.eu/ og våre offisielle sosiale mediekontoer eller abonnere på vår mailingliste på https://echoing.eu/ # 

Undersøkelsen vil være åpen til 20. 3.22 

TA undersøkelsen her https://forms.gle/Kr1dPvbu5LnVEVJeA

For eventuelle spørsmål angående spørreskjemaet, kontakt alexandra.angeletaki@ntnu.no   

Din tid og bidrag er høyt verdsatt! Tusen takk! 

OBS: Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Erasmus+-programmet i EU. EU-kommisjonens støtte til produksjonen av dette dokumentet utgjør ikke en godkjenning av innholdet, som bare gjenspeiler forfatternes synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for noen bruk som kan gjøres av informasjonen i det. 

Alexandra Angeletaki is a classical archaeologist and has worked as a lecturer in archeology at NTNU since2001. For the last few years she has been involved in innovative dissemination DH projects and has worked with Museology and Digital Learning at NTNU University Library.
She is also responsible for library seminars and academic writing support for students in Kalvskinnet Campus.

Av Alexandra Angeletaki

Alexandra Angeletaki is a classical archaeologist and has worked as a lecturer in archeology at NTNU since2001. For the last few years she has been involved in innovative dissemination DH projects and has worked with Museology and Digital Learning at NTNU University Library.
She is also responsible for library seminars and academic writing support for students in Kalvskinnet Campus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *