Kategorier
Arkeolog, sosialantropologi

Kan teknologi gi oss nye løsninger for bevaring av dagens kulturminner?

En fargerik palett med ideer om studentprosjekter ble presentert på Gunnerus bibliotek i går. «Eksperter i team» er et mastergradskurs der NTNU studenter utvikler sine tverrfaglige samarbeidskompetanse og får mulighet til å forberede seg på sitt arbeidsliv. Landsby 9 jobbet i løpet av vårsemesteret med ideer om digital formidling av fortiden og diskutert mulighetene og begrensningene teknologien kan tilby som et verktøy. Tanken var å jobbe tverrfaglig og diskutere utfordringene teknologien utgjør om levetiden og dokumentasjonsstrategiene for dagens digitale dataproduksjon som Museum og Bibliotek delen omhandler. Kreative ideer om hva som ville være den beste strategien for å strukturere og formidle metadataene til arkiver og spesielle samlinger i fremtiden er en krevende og kontinuerlig oppgave for biblioteket vårt, og forslag fra unge fagfolk er en måte å holde seg i tråd med den nåværende teknologiske utviklingen . Samtidig er kontakt med allmennheten den viktigste faktoren for utvikling av nye visualiseringsverktøy, og lar oss tenke på nye måter å nærme seg våre brukere og deres interesser og oppnå. IDI og mine kolleger samt studentene som jobbet med stor entusiasme gjennom semesteret gir oss mulighet til å eksperimentere gjennom dette samarbeidet. Jeg må også takke IDI professor Letizia Jacceri for veiledning og veilede meg alle disse årene gjennom en rekke samarbeidsprosjekter.

Alexandra Angeletaki is a classical archaeologist and has worked as a lecturer in archeology at NTNU since2001. For the last few years she has been involved in innovative dissemination DH projects and has worked with Museology and Digital Learning at NTNU University Library.
She is also responsible for library seminars and academic writing support for students in Kalvskinnet Campus.

Av Alexandra Angeletaki

Alexandra Angeletaki is a classical archaeologist and has worked as a lecturer in archeology at NTNU since2001. For the last few years she has been involved in innovative dissemination DH projects and has worked with Museology and Digital Learning at NTNU University Library.
She is also responsible for library seminars and academic writing support for students in Kalvskinnet Campus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *