Kategorier
Arkeolog, sosialantropologi

Kurs for arkeologi studenter

Bibliotekseminar ARK 1001, 17.10.2019,

På Gunnerusbiblioteket 2. etasje

Instruktør: Alexandra Angeletaki,

Fagansvarlig Martin Callanan

Del 2 17.10.2019: Å referere til kilder

  1. Intro: Hva er det som er tilgjengelig via Google Scholar, bibliotekdatabaser og andre kilder,
  2. NTNU UB Arkeologi bloggen med ressurser.
  3. Tips om APA på endnote: https://www.unit.no/tjenester/norsk-apa-referansestil og generelt om APA https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bruke+referansestilen+APA

Hvorfor oppgi kilder ? sjekk kildene her

Hvordan kan du unngå plagiering?

Hva gjelder når du bruker bilder og arbeid fra andre?

Gruppene jobber konkret med å bruke bestemte kilder til deres arbeid og problematiserer rundt følgende temaer:

1.anerkjenner andre forfatteres arbeider

2.har lest litteratur om emnet

3.setter ditt arbeid inn i en større faglig sammenheng

4.behersker teknikken med å oppgi kilder

Korrekt bruk av kilder medfører også at leseren kan: 

1.identifiserer å gjenfinne de kildene du har brukt

2.identifisere dine avsnitt, tanker og konklusjoner

Feil eller manglende bruk av kilder kalles plagiering.

Plagiering medfører at du stryker på oppgaven, og at du kan miste retten til å ta eksamen.  

  • Individuell arbeid: Skriv en liste over ressurser du har tenkt å bruke fra pensumliste ( eller annet) for å besvare oppgaven. Skriv referansen riktig og beskriv med 2-3 setninger hva er det fra den konkrete boka eller artikkel du har tenkt å bruke i oppgaven.

Alexandra Angeletaki is a classical archaeologist and has worked as a lecturer in archeology at NTNU since2001. For the last few years she has been involved in innovative dissemination DH projects and has worked with Museology and Digital Learning at NTNU University Library.
She is also responsible for library seminars and academic writing support for students in Kalvskinnet Campus.

Av Alexandra Angeletaki

Alexandra Angeletaki is a classical archaeologist and has worked as a lecturer in archeology at NTNU since2001. For the last few years she has been involved in innovative dissemination DH projects and has worked with Museology and Digital Learning at NTNU University Library.
She is also responsible for library seminars and academic writing support for students in Kalvskinnet Campus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *