Nå som vi allikevel er godt i gang med å beskrive artene av nakensnegler innen familien Polyceridae, må vi nesten ta en titt en av de vanligste artene vi finner langs norskekysten, nemlig Limacia clavigera. Denne arten var den gang jeg selv var et ungt…