Av og til dukker det opp arter som ikke nødvendigvis har blitt glemt i litteraturen, men som kan være vanskelige å finne på grunn av spesielle habitater og levevis. Cumanotus beaumonti er en slik nakensnegl som vi kun finner sammen med bløtbunnslevende hydroider, og som…