Lomanotus genei og Lomanotus marmoratus er to arter nakensnegler som er nye for våre farvann. Dette er arter som er kjent fra farvannene rundt de Britiske øyene, og som først i 2017 dukket opp på sørlandet. Slekten Lomanotus tilhører dendronotoidene, en større overfamilie som også…