Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for mars, 2020

ØK-nytt uke 13

av 27. mars 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle! Da er det gått to uker siden vi alle flyttet inn på hjemmekontor. Etter det jeg hører i de møtene og diskusjonsforum jeg har deltatt i går dette forbløffende bra. Jeg er virkelig imponert over innsatsen til dere alle! Vi lærer mye nytt, og vi tvinges til å jobbe på nye måter. Og det er utrolig hva man kan få til på digitale plattformer.

Viktig nå er at vi tar med oss det som fungerer bra inn i fremtiden, og ikke bare sklir tilbake til gamle vaner. Vi må ikke tenke at vi skal tilbake til det som var før, men at vi kan kombinere det som fungerer godt med å møtes fysisk i tillegg. Mange flere rene informasjonsmøter bør kunne gjennomføres digitalt, og slik at vi heller frigjør tid til de diskusjonen som virkelig krever sosialt samspill. Vi gjennomførte for eksempel dekanmøte på en time, mens vi vanligvis bruker tre. Ikke alt er like effektivt, men noen typer diskusjoner gir bedre beslutningsgrunnlag enn det vi gjorde før, slik jeg opplever det. Det å melde inn kommentarer i chat er for eksempel mye bedre tidsbruk i møter med mange enn å be om innlegg og replikker. Og de som er vant til å være «de eneste» møtedeltakerne på Skype/Teams mens resten av møtet er i samme rom, ofte dere fra Gjøvik og Ålesund, fremhever at slike møter er mye bedre når alle befinner seg på samme plattform.

Når det er sagt skal jeg ikke legge skjul på at jeg savner å møte kolleger i løpet av dagen! Det blir litt enslig og stusslig her alene foran skjerm og tastatur hele dagen, selv om jeg blant de heldige med familie sammen med meg her hjemme. Det er også viktig å holde på noen faste rutiner slik jeg ser det, og ikke minst få frisk luft og litt bevegelse hver dag.

Jeg har egentlig ikke så mye mer å fortelle enn det dere selv kan lese på Innsida eller Universitetsavisa. Det er for eksempel avklart at det ikke blir noen fysiske eksamener før sommeren. Det pågår en diskusjon om kriterier for forlengelse av stipend/tid for PhD, men det er ikke helt avklart ennå. Det er også viktig at du tar ut ferie som normalt og finner andre måter å feriere på enn planlagt. Hvis alle skal avvikle ferie senere i år eller skyve til neste år sier det seg selv at systemet bryter sammen.

Hva som skjer etter påske får vi vite den 8. april, da blir det en pressekonferanse fra Regjeringen, og vi ledelsen på NTNU skal ha et møte etterpå. Vi får seg hvordan det hele utvikler seg, og ta en dag om gangen.

Frem til da, takk for fantastisk innsats til alle! Ta en velfortjent påskeferie, så ser vi hva som skjer etterpå.

Monica

ØK-nytt uke 12

av 20. mars 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Da er vi snart ferdig med en av de rareste ukene på NTNU jeg har opplevd så langt. Skype/team-tilværelsen har gått fra å føles som en unntakstilstand, til å bli tilnærmet normalisert. Begge mine uteboende student-barn har flyttet midlertidig hjem, og vi har i tillegg en vordende russ som hentet russeklærne sine samme dag som skolen stengte! Nå sitter vi alle fem rundt i huset på ulike digitale plattformer, og gjennomfører møter på Skype og Teams, noen følger forelesninger i statsvitenskap, handelsledelse og politisk kommunikasjon på Blackboard Collaborate, de gjør digitale gruppeoppgaver, og yngstemann på videregående driver med innleveringer på enda en annen plattform jeg ikke husker hva heter. Heldigvis har vi mye plass og dører som kan lukkes, slik at vi ikke forstyrrer hverandre for mye. Etter en drøy uke på denne måten ser vi at det jo fungerer forbløffende bra! Jeg er nå evig takknemlig for at jeg insisterte på å innrede et Yoga-rom i kjelleren da vi renoverte huset for to år siden, slik at jeg faktisk har et sted å trene, med musikk, vekter, yogamatter og stepkasser og slike greier som jeg liker å drive med. Da vi var ute og spaserte her om dagen var promenaden langs Nidelven helt stinn av joggere. Det gjelder å finne en dagsrytme som fungerer for hver og en av oss! Mange av dere har opprettet digitale møteplasser og rom, med bilder, kviss og diverse. Kjør på med digitale møteplasser!

Men situasjonen er også trist, krevende og skremmende. Jeg har en god venninne som er fra Nord-Italia, og det er veldig tungt å høre om hennes erfaringer med venner og familie, der mange er gått bort og mange er syke. Og de kan ikke besøke hverandre.

Uken har oppgavemessig vært preget av mange ting, blant annet å få kontakt med alle våre utvekslingsstudenter. Vi har nå kun 2 av nesten 200 vi ikke har fått kontakt med, resten er enten kommet hjem, er på vei, eller har valgt å bli der de er og gjort en risikovurdering av det. Vi har kontakt med alle ansatte utenlands, og har oversikt over alle. Vi jobber på spreng for å finne ut hvordan vi løser undervisning og eksamen til våren. Vi ser på oppgaver knyttet til forskning, disputaser, EVU og alt annet vi driver med, og finner ut hvordan alt skal løses i tiden som kommer.

Rett før alt stengte ned, rakk vi akkurat å arrangere en disputas. Dette var Paritosh Chakor Deshpande på IØT, med avhandlingen «Systems Engineering (SE) for Sustainability in the Life Cycle Management of Commercial Fishing Gears». Komiteen besto av Professor Paulo Manuel Cadete Ferrão, University of Lisbon, Senior Research Scientist Helena Dahlbo, Finnish Environment Institute SYKE og administert av Ottar Michelsen ved IØT. Veileder har vært rrofessor Annik Magerholm Fet, og biveiledere professor Helge Brattebø og professor Christofer Skaar. Her er kandidaten lykkelig etter overstått disputas:

Før Corona-avstenging fikk vi også tilbakemelding om et nytt BOA-prosjekt gjennom Forskningsrådet, innen temaet innovasjon i offentlig sektor, med tittel «Forankre innovative offentlige anskaffelser i kommunene (FORAN)». Det er Trondheim kommune som er prosjekteier, og det er koblet til Universitetskommune 3.0. Prosjektteamet ved IØT er Elsebeth Holmen, Luitzen de Boer og Maren Østensen. I siste søknadsrunde, som nå resulterte i bevilgning fikk de også støtte fra Raymond Stokke som akkurat hadde startet som Post doc ved IØT. Vi vil rekruttere en ny PhD student og Elsebeth vil være faglig prosjektleder. Dette innovasjonssystemprosjektet skal resultere i en organisasjons- og ledelsesmodell som forbedrer og forankrer IOA (Innovative offentlige anskaffelser) som «generell praksis» i norske kommuner. Omfang (prosjektmidler til IØT): 4,1 mill. Gratulerer så mye!

Eller har jeg allerede meldt til dere at Jon Olaf Olaussen på HHS deltok i Debatten på NRK i går kveld. Min oppfatning var at dette gikk riktig bra, han gjorde en solid innsats og fremsto med stor faglig tyngde. Temaet er kontroversielt og ubehagelig, og vekker potensielt sterke følelsesmessige reaksjoner. Nettopp derfor er det modig gjort å stille opp i en tøff og krevende debatt med finansministeren og komme så godt ut av det. Gratulerer til Jon Olaf! Temaet har vært i mange aviser de siste dagene, her i Nettavisen: https://www.nettavisen.no/nyheter/ntnu-professor—korona-tiltakene-star-rett-og-slett-ikke-i-forhold-til-konsekvensene/3423939204.html

Da håper jeg alle får en så bra helg som mulig gitt omstendighetene. Ta vare på de rundt deg, ikke minst digitalt!

Monica

ØK-nytt uke 11

av 15. mars 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen på ØK-fakultetet! Denne uken har vært dramatisk, og mye har endret seg fra dag til dag. Mandag og tirsdag var tilværelsen fortsatt ganske normal, men tirsdag kom beskjeden om at Fakultet for medisin og helse sendte hjem alle sine studenter fra campus. Så satte vi lokalt beredsskap på fakultetet vårt, og NTNU satte sentralt beredskap samtidig. Torsdag kom meldingen fra regjeringen om nedstenging av det meste av samfunnsaktivitet, foreløpig i to uker.

Vi har nå daglige beredskapsmøter på Fakultetet, med meg som leder, og med Gunnar, Rannveig, Svein Olav, Kari og Ragnhild. Gjennom helgen har vi jobbet med å effektuere den sentrale beskjeden om å kontakte alle utvekslingsstudenter og oppfordre dem til å reise hjem, som NTNU har gitt beskjed om. Vi fikk en liste på 188 studenter som vi nå jobber oss gjennom, fjerner de vi vet allerede har dratt hjem, og prøver å få oversikt over hvordan det går med alle de andre. Det går også ut informasjon til utvekslingsstudenter i Norge. Det er nye møter både sentralt og lokalt om dette i ettermiddag/kveld. Alle møter er selvsagt på Skype.

Alle dere andre har fått beskjed om å bruke hjemmekontor i så stor grad som mulig. Det jobbes på spreng sentralt på NTNU på å få opp ordninger for digital undervisning og eksamen, en egen beredskapsgruppe ledet av prorektor Berit Kjelstad har ansvar for det. Alle campuser er stengt, og skal kun oppsøkes når det er strengt nødvendig.

Det er ellers viktig at vi alle følger de rådene vi får fra sentrale myndigheter. Akkurat nå er en viktig beskjed å holde seg hjemme, ikke dra på hytter utenfor den kommunen du bor i. Dette er for å unngå å belaste helsevesen i små hyttekommuner. Det er ellers viktig å følge alle pålegg om karantene og annet som kommer fortløpende.

Det er generelt viktig med en kritisk offentlighet som diskuterer og evaluerer råd fra myndigheter. Men akkurat nå er vi i en krisesituasjon, og da må vi bare følge de pålegg som kommer, om det er fra regjeringen, helsemyndigheter, eller arbeidsgiver. Så blir det en tid for evaluering og diskusjon senere. Nå handler alt om å begrense smittespredning av hensyn til de av oss som ikke har helse til å tåle en influensa.

Mange kan bli ensomme i dagene og ukene fremover, i isolasjon. Ta vare på hverandre. Ring og slå av en prat eller skriv en hyggelig melding til kolleger eller andre du tror sitter alene. Det går fint an å dele en kaffekopp over Skype eller Facetime!

Jeg kommer til å oppdatere blogg litt hyppigere fremover, slik at dere vet hva som skjer på fakultetet.

Alt godt,

Monica

ØK-nytt uke 10

av 6. mars 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag! Denne uken har jeg vært på «D5-møte» på Gjøvik. D5 er en forkortelse for 5 Dekaner som alle har virksomhet på Gjøvik, og vi har halvårlige samlinger der. Vi snakket om samarbeid med SINTEF Manufacturing som har hovedvirksomhet på Raufoss, om campusplan som nå er i ferd med å implementeres, og om felles forskningssatsning. Angående campus gjenstår det nå bare å forhandle ferdig en leiekontrakt, så er Industribygg klare til å sette i gang arbeid med nybygg, som vi håper blir ferdig tidlig høsten 2021. Vi tror i skrivende stund at de fleste hindringer er ryddet av veien. I pause i D5-møte fikk jeg møte fagseksjonen vår på ØK, og den har virkelig vokst voldsomt siden sist gang. Når får vi ikke lenger helt plass rundt møtebordet, og enda var ikke alle tilstede. Dette lover godt! Det er både nye fast ansatte, nye stipendiater og nye II-stillinger. Det er bare et tidsspørsmål før målet om et eget institutt er nådd!

I dag tikket det inn noen flere gode nyheter fra Ålesund! Gratulerer til Dina og IIF med to nye NFR-prosjekter som vi fikk tilslag på i dag.  NTNU har i begge prosjektene en rolle knyttet til bærekraftsvurderinger, og prosjektene går i tandem for å utvikle beslutningsstøtteverktøy for smarte, bærekraftige byer. Det ene heter rett og slett Smart plan, med prosjektansvarlig Ålesund kommune. Finansiering fra innen temaet innovasjon i offentlig sektor, og IIFs andel er på 500.000 NOK. Prosjektleder er førsteamanuensis Dina Aspen. Det andre prosjektet heter AMOSIM Augmented Mobility Simulation, prosjektansvarlig er Augment City AS, Finansiering fra NFR, TRANSPORT, PILOT-T, og IIF andel også er på 500.000 NOK, med Dina som prosjektleder. Dette blir spennende! Prosjektene er også et samarbeid med IIR, det lokale instituttet under IE-fakultetet.

21.- 23. februar arrangerte ISU Norway (International Students’ Union of Norway) ledermøte i Ålesund. Her deltok 51 representanter fra 18 forskjellige ISU avdelinger fra hele Norge. Totalt var det ca. 26 forskjellige nasjoner som var representert. Møtene besto av presentasjon og workshops. I tillegg til sosiale aktiviteter. Det var første gang ISU arrangerte møte i Ålesund. Blant de som presenterte var professor Øivind Strand, og Ph.d student Akarsh Kainth fra institutt for internasjonal forretningsdrift. Arrangementet var sponset av NTNU og vår samarbeidspartner Sparebanken Møre.

Øivind Strand ønsker studentene velkommen
Nasjonal ISU president, Amine Fauhi, takker ISU Ålesund for arrangementet

Tidligere i år fikk vi en flott nyhet, som havnet på SINTEFs hjemmeside sist uke. Peter Schütz ved IØT har veiledet studenter i operasjonsanalyse, og det gikk ikke dårligere enn at en av gruppene hans fikk NORS sin pris for beste masteroppgave innen operasjonsanalyse i Norge, med en oppgave om planlegging under usikkerhet i maritim transport. Gratulerer så mye til studentene og til Peter: https://blog.sintef.com/digital-en/excellent-students-awarded-smarter-planning-under-uncertainty-for-maritime-transport/

Da håper jeg alle får en superfin mars-helg!

Monica

Topp