Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for februar, 2020

ØK-nytt uke 9

av 28. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag! I dag har det for min del vært den store «Bankdagen», med besøk på NTNU av både Sparebank 1 MidtNorge og DnB. De var begge interessert i koblingen mellom IT-fag og økonomi, og ønsker å samarbeide tettere med oss to fakulteter på ulike tema. Begge bankene har nye konsernsjefer, som ikke kjente alle deler av NTNU like godt. Jeg har fått innspill fra alle institutt til et notat bankene har fått tilsendt, der vi foreslår endel tema vi kunne samarbeidet om i fremtiden. Vi får håpe dette kan bli bra!

Sist fredag fikk Start Gjøvik, studentorganisasjonen for entreprenørskap, tildelt innovasjonsprisen «Dreamworks» av Huset og SiT. Som seg hør og bør, ledes Start Gjøvik av en student som går Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft hos oss, nemlig Marius Eng Håkerud. Prisen tildeles Start Gjøvik fordi organisasjonen jobber aktivt for å knytte sammen ulike studieretninger og frivillige organisasjoner på campus på en god måte. I tillegg arbeider de aktivt med å arrangere ulike arrangement som blant annet Blender, Bright Bar og andre prosjekter for alle studentene. Start Gjøvik har også utviklet et godt samarbeid med lokalt næringsliv gjennom Gjøvikregionen Utvikling og Total Innovation. Her kommer nok mye økonomi- og ledelseskompetanse til nytte mens kompetansen enda er rykende fersk.  Gratulerer så mye! Her har vi de glade prisvinnere:

Fra venstre: Svein-Erik Strandabø Olsen (øk.led), Cornelius Sandmæl (Webutvikling) Marius Eng Håkerud (øk.led. og leder) og Milosz Wudarczyk, Dataingeniør

Vi på ØK forsker også på miljø på en mer teknisk måte, i tillegg til å integrere det inn i økonomi- og ledelsesfagene. I Gemini-nytt denne uken kunne vi lese at flere store byer i Norge sliter med svevestøv om vinteren. Piggdekk har mye av skylda. Forskere hos oss sjekker nå om hvilken type stein som brukes i asfalten kan bety noe for hvor mye svevestøv som virvles opp. Det er professor Rikke Bramming Jørgensen som leder dette arbeidet, les mer og se video om prosjektet her: http://Flere store byer i Norge sliter med svevestøv om vinteren. Piggdekk har mye av skylda. Forskerne sjekker nå om hvilken type stein som brukes i asfalten kan bety noe for hvor mye svevestøv som virvels opp.

Det er mange spørsmål om corona-virus om dagen. Det er Svein Olav Antonsen i Fak adm som følger opp dette, men det er viktig at alle skjønner at vi som ett av åtte fakulteter ikke kan finne på våre egne regler. Det er NTNU sentralt som har ansvar, og de legger fortløpende ut informasjon på Innsida. Reiser til og fra risikoland (som endrer seg fortløpende) blir avlyst. Det er laget egne oppfølginger når det gjelder studentekskursjoner. Hold deg oppdatert på Innsida, eller forhør deg med Svein Olav ved konkrete spørsmål.

Vi har fått en ny medarbeider som startet for ikke lenge siden: Det er Fufen Jin, som er blitt ansatt hos Engage som analytiker. Oppstart var 10. februar. Velkommen så mye til oss!

I Teknisk Ukeblad på nett er det nå publisert en artikkel om vårt nye masterprogram i «Teknologiledelse og digital omstilling» som vi samarbeider med tre andre fakultet om: IV som er vertsfakultet, IE og NV. Teknisk Ukeblad intervjuet dekankollega Olav Bolland og meg da vi presenterte dette på konferansen Industri Futurum i januar. Saken ligger bak betalingsmur, men finnes her: https://karriere360.no/artikler/na-kommer-ntnus-forste-rendyrkede-teknologimaster-for-teknologer-i-jobb/483927

Neste uke skal vi til Gjøvik, på det såkalte D5-møtet, der de fem dekanene som har virksomhet på Gjøvik møtes og drøfter felles prosjekter, utfordringer og muligheter. Det blir bra! Så får du ha en ordentlig fin helg når den tid (snart) kommer!

Monica

ØK-nytt uke 8

av 21. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Da er vi snart ferdige med vinterferieuken her i Trøndelag, mens andre deler av fakultetet har vinterferie i kommende uke. Mens noen av oss bare er på jobb, men registrerer at det er litt roligere rundt oss. Det betyr for min del at det er tid til å lese NOU om høyere utdanning (på 463 sider……)

I uken som kommer får vi fornemt besøk: Finansminister Jan Tore Sanner holder en forelesning på tirsdag fra 15-16, med tema «Perspektivmeldingen og hovedutfordringene for norsk økonomi». Dette foregår i auditorium A3 i Adolf Øien-bygget og er åpent for alle interesserte, studenter og ansatte!

Teknisk Ukeblad publiserte nettopp en artikkel om frafall i sivilingeniørstudiene på NTNU. Artikkelen dreier seg mest om betydningen av jevn kjønnsbalanse for å forebygge fravær, men på slutten kommer også en figur der man ser på frafall fordelt mellom fakultetene. Våre studier på ØK – som i denne sammenheng betyr Indøk, har desidert høyest gjennomføringsgrad, på 78 prosent for begge kjønn. Nå kan man innvende at de som bytter over fra IE eller IV til Indøk i løpet av studiet, ikke et ubetydelig antall studenter, vil telle som frafall der de flytter fra, og dermed bidra til å «pynte» litt på våre relative tall. Men uansett, dette er flott! Les mer her: https://karriere360.no/artikler/nar-det-blir-flere-kvinner-pa-studiet-blir-det-lavere-frafall-blant-de-mannlige-studentene/485502

Om en måned er det klart for årets internasjonale Energy Transition Conference som arrangeres av Asgeir Tomasgard og energiforskerne på IØT. Konferansen har blitt et viktig møtepunkt for å debattere utfordringer og løsninger for overgangen til et fremtidig bærekraftig energisystem.  Mer informasjon om programmet og påmelding finner du på konferansens nettsider: https://www.ntnu.edu/energytransition-conference

Som leder av produktivitetskommisjonen har ISØ-professor Jørn Rattsøs kritikk av regjeringens gjennomføring av kommune- og regionreformen blitt lagt merke til. Saken har fått god dekning i både Aftenposten og i Politisk kvarter på NRK P2.  «Løsningen med lokalt drevne sammenslåinger har gitt en kommunestruktur som ikke henger sammen nasjonalt», sier Jørn Rattsø som også ledet produktivitetskommisjonens arbeid i 2014-2016. Du kan lese artikkelen her: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/6j0nMe/eksperter-kommune-og-regionreformen-er-erna-solbergs-aller-stoerste-reformtabbe-som-statsminister?spid_rel=2

Da tar jeg rett og slett helg jeg, kos deg der du er!

Monica

ØK-nytt uke 7

av 14. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Uke 7 gjennomført, og det begynner å bli merkbart lysere utendørs! Vi har hatt LOSAM-møte og Fakultetsstyremøte, der vi har vært gjennom status på strategioppfølging, arbeidsmiljøundersøkelsen som snart kommer til et møte nær deg,vi har hatt et tankevekkende lunsjforedrag om privatøkonomi og gjeldsgrad i en økonomi med stigende boligpriser og mye annet.

Visste du at økt variasjon i temperaturer som følge av klimaendringer fører til økt dødelighet hos mennesker? Doktorgradsstipendiat Isabel Hovdahl ved ISØ har skrevet et paper om dette som nylig vant IAERE Young Environmental Economists Award. Prisen ble delt ut på konferansen til Italian Association of Environmental and Resource Economists, og gis for det beste paperet presentert av en økonom under 33 år.

I paperet «Deadly Variation: The Effect of Temperature Variability on Mortality» estimerer Hovdahl effekten av å bli utsatt for mer variasjon i temperaturer på menneskelig dødelighet. Tidligere forskning har vist at den største kostnaden ved klimaendringer er knyttet til effekten av økte gjennomsnittstemperaturer på menneskelig helse og dødelighet. Men å kun fokusere på effekten av økte gjennomsnittstemperaturer kan føre til feil i prediksjoner av effekten global oppvarming har på fremtidig dødelighet. Det viser seg nemlig at også temperaturvariasjon har en effekt på dødelighet, fordi variasjon i temperatur gjør det vanskeligere for mennesker å tilpasse seg. Tankevekkende funn der altså, og dette inngår som en del av den fremtidige avhandlingen til Isabel:

Isabel Hovland, PhD-student ved ISØ

I dag har vi fått enda en ny professor på Økonomifakultetet! Per Tovmo på ISØ har søkt opprykk, som ble anbefalt av sakkyndig komite og endelig vedtatt i vårt ansettelsesutvalg i dag. Per har særlig publisert og forsket mye omkring offentlig økonomi og særlig i kommunesektoren, og er dermed også en av våre sentrale fagpersoner i prosjektet Universitetskommune 3.0 sammen med Trondheim kommune. Gratulerer så mye til Per!!

Det begynner å bli en tradisjon at vi deltar i programmet «Praktisk info» med Jon Almaas. I går var temaet vennskap, og et av innslagene handlet om hvordan få til den gode samtalen med familien rundt middagsbordet. Her deltok Hanne Rustad, som jobber hos oss i fagseksjonen for Eksperter i team på IØT. Hanne er snart ferdig med en doktorgrad om komminikasjon, og har lang erfaring med å fascilitere samtaler i teamarbeid hos oss. Et veldig flott eksempel på god formidling, takk for innsatsen, Hanne! Her er hun i aksjon:

Hanne Rustad fra Eksperter i team på Praktisk info hos Jon Almaas

Ellers har vi nå ansatt ny prosjektleder for vårt område innen Universitetskommune 3.0! Dette skjedde for kun timer siden. Ny prosjektleder er Fredrik Christensen (41 år). Han er utdannet sivilingeniør fra Energi og miljø ved NTNU, med tilleggsutdannelsene praktisk pedagogikk fra HiNT samt prosjektledelse fra NTNU videre.  Han kommer fra en 50 % stilling som daglig leder for næringsnettverket EnergiKontakten ved NTNU, og jobber ellers 50 % som rådgiver tilknyttet Fakultet for Informasjonsteknologi og elkraftteknikk. Han har tidligere hatt ulike stillinger som rådgiver og koordinator ved NTNU og kjenner virksomheten godt. Fredrik vil begynne som prosjektleder i TRD.3.0 Innovasjon og omstilling medio mai, sannsynligvis 18 mai. Han rapporterer til finansdirektør Olaf Løberg og meg. Vi gleder oss til det, og ønsker Fredrik velkommen både til Trondheim kommune, til NTNU Fakultet for økonomi og som medlem av prosjektlederteamet i TRD 3.0.

Neste uke er det vinterferie for noen, håper det blir fine dager for dere. Noen av oss holder fortet her på kontoret. For de som er interessert i universitetspolitikk kan man gjerne lese seg opp på NOU som Aune-utvalget i går leverte til minister for forskning og høyere utdanning. Ny ledelsesmodell, fjerning av kjønnspoeng og fjerning av blindsensur er noen av forslagene som allerede har skapt stor debatt. Du kan lese mer, og klikke deg videre til selve utredningen her: https://khrono.no/dette-er-de-viktigste-forslagene-til-aune-utvalget/460891

Da håper jeg alle får en fin helg og eventuell vinterferieuke!

Monica

ØK-nytt uke 6

av 9. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god søndag! I uken som gikk deltok jeg på Lerchendalkonferansen som handlet om kunstig intelligens og ringvirkninger av ny teknologi. Veldig interessant og lærerikt! Jeg tok i mot en stor delegasjon fra Universitet i Mondragon i Nord-Spania, som professor Halvor Holtskog på IØT Gjøvik hadde ansvar for. Vi ansetter videre ny prosjektleder på vårt område innen Universitetskommune 3.0, og vi gjennomført andregangsintervjuer. En ny person er forhåpentlig på plass tidlig på våren. Vi hadde også møte i gruppen som jobber med akkreditering, der vi diskuterte hva vår «mission» skal være. Når vi har noen forslag klare vil jeg invitere meg på besøk til alle institutter og grupperinger for å få innspill og synspunkt fra dere.

Vi hadde et par bra ting på media-fronten sist uke. Jeg har tidligere omtalt HMS-studiet vårt sitt gode resultat på studiebarometeret. Nå har de også fått en flott omtale i magasinet Tekna! En av forklaringene studieprogramleder Eirik Albrechtsen gir er at programmet retter seg tydelig inn mot FNs bærekraftsmål. Du kan lese mer her: https://teknamagasinet.no/okt-popularitet-med-fns-baerekraftsmal/

Studenter fra ES er alltid i vinden, denne gang i programmet «Praktisk info» hos Jon Almaas der de demonsterer den kunstige halen som er utviklet av bedriften Costail, her representert ved Vilde Bergan:

Neste uke starter vi med LOSAM-møte, som er med dekan, tillitsvalgte og verneombud. Der ser vi på sykefravær, overordnede resultater fra arbeidsmiljøkartlegging og økonomisk status. Det er også dekanmøte mandag denne uken, og vi har vårt fakultetsstyremøte torsdag.

Onsdag har vi et spennende lunsjforedrag i serien «Kost og nytte», med Endre Jo Reite. Endre er opprinnelig sivilingeniør, økonom, er mye i media omkring forbruksøkonomi, bor i Trondheim og er stipendiat hos oss i Ålesund tilknyttet TEFT-laben.

Tittel og tema for foredraget: Forbrukslån: fra kortsiktig løsning til langsiktig problem.Basert på praktisk erfaring som långiver og forbrukerøkonom, og fra analyser av utviklingen i forbrukslånsmarkedet vil han fortelle hvorfor han mener forholdene lå ekstra godt til rette for høy vekst i forbruksgjeld i Norge, og hvordan gjelden vil bli et problem også for boligmarked og boliglånsbankene.

Det er bare å komme i økonomibiblioteket i 2. etg i Adolf Øien-bygget, vi serverer kaffe fra kl 11, ta med matpakke! Foredraget starter 11.30.

Monica

Topp