Ringve botaniske hage

Plantene i botanisk hage er levende samlinger som brukes til forskning, undervisning og bevaring av truete planter. Samtidig formidler hagen kunnskap om det botaniske mangfoldet og om plantenes betydning for mennesker og dyr. Plantene i botanisk hage er derfor både utstilling og vitenskapelig samling.

Hageanlegget er på 130 dekar og har praktfull beliggenhet på en høyde på Ladehalvøya, 3 km øst for Trondheim sentrum.

Ringve botaniske hage ble opprettet som universitetshage i 1973 og er en del av NTNU Vitenskapsmuseet. Hagens plantesamlinger demonstrerer ulike aspekter innenfor botanikken, for eksempel plantegeografi, systematikk, etnobotanikk og hagehistorie.

Hagens deler

Arboretet (av arbor = tre) er en samling med busker og skogdannende trær som alle er hjemmehørende på den nordlige halvkule.

 

 

 

Gamlehagen er en samling tradisjonelle hageplanter fra Midt-Norge. Gamle hageplanter er levende kulturminner. De bærer med seg historier om hvordan folk tidligere har brukt ulike plantearter.

 


 

 

Parken er den gamle gårdshagen på Ringve, som ble anlagt på 1850-tallet og er holdt i engelsk landskapsstil.

 

 

 

Primulahagen viser det store mangfoldet i nøkleblom-slekta Primula. Denne formrike og fargesterke slekta teller om lag 430 arter og har en vid utbredelse på den nordlige halvkule.

 

 

Renessansehagen på Ringve er en urtehage med lokalhistorisk vri. Den ble etablert i 1994 og viser medisinplanter, grønnsaker, prydplanter, fiberplanter og krydderplanter som ble dyrket i Trondheim på 1600-tallet.

 

 

Systemet er bygd opp for å vise plantenes slektskapsforhold og utviklingshistorie. Her kommer den store variasjonen av former, farger og fascinerende tilpasninger som finnes i planteriket, godt fram.

 


Gården Ringve ligger på Lade, øst for Trondheim, omkring tre kilometer fra byens sentrum. Anlegget var lystgård i flere hundre år, og er nå nasjonalt museum for musikk og musikkinstrumenter. Rundt gårdsbygningene på Ringve er det anlagt fargerike, bugnende prydbed.

 

 

Utforsk hagen på nett

Kartutsnitt Hageutforsker
 

Finn planter i Ringve botaniske hage.

 Besøk hagen

 Kontaktinformasjon Ringve

  • E-post: ringve.botaniske@vm.ntnu.no
  • Telefon: 73 59 22 69
  • Besøksadresse: Lade allé 58.
  • Postadresse: NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim