Norsk epidemiologi

Tidsskriftet Norsk epidemiologi utgis av Norsk forening for epidemiologi. Tidsskriftet kommer vanligvis med to regulære numre i året, der de fleste artiklene er innen et emne eller problemområde bestemt på forhånd. I tillegg kommer et årlig supplementnummer med sammendrag fra foreningens årlige konferanse, samt et varierende antall supplementnumre med doktorgradsavhandlinger. Tidsskriftets hovedmålgruppe er det generelle helsefaglige miljøet i Norge. Hovedformålet med temanumrene er å gi gode oversikter over status på aktuelle fagområder og også over hvilke fagmiljøer i Norge som arbeider innen disse områdene. Artiklene i tidsskriftet ligger generelt på et høyt faglig nivå og er skrevet av ledende personer innen de aktuelle fagfeltene i Norge. Styret vedtar temaene i tidsskriftet og utnevner gjesteredaktører. Alle medlemmer kan foreslå tema og redaktører.

Vol 23, No 2 (2013): Tema: Kunnskapshåndtering / Knowledge Management

Gjesteredaktør: Atle Fretheim

Table of Contents

Articles

Innhold PDF
- -
Forord PDF
Atle Fretheim
Medisinsk kunnskap før og nå:Fra teori til systematiske oversikter PDF
Atle Fretheim
Systematiske oversikter om effekt av tiltak PDF
Gro Jamtvedt
Systematiske oversikter og epidemiologisk forskning PDF
Inger Natvig Norderhaug
Systematiske oversikter og kvalitativ forskning PDF
Rigmor C. Berg, Heather Munthe-Kaas
Litteratursøk PDF
Ingvild Kirkehei, Sari Susanna Ormstad
Metaanalyse PDF
Geir Smedslund
Gradering av kvaliteten på dokumentasjonen PDF
Gunn E. Vist, Ingvil Sæterdal, Per Olav Vandvik, Signe A. Flottorp
Helseøkonomisk evaluering ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten PDF
Gunhild Hagen, Torbjørn Wisløff, Marianne Klemp
Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenesten PDF
Brynjar Fure, Vigdis Lauvrak, Helene Arentz-Hansen, Åse Skår, Sari Susanna Ormstad, Vidar Jusnes Vang, Katrine Bjørnebek Frønsdal
Mini-metodevurdering: Rask og trygg innføring av nye metoder i sykehus PDF
Brynjar Fure, Sari Susanna Ormstad, Vidar Jusnes Vang, Vigdis Lauvrak, Katrine Bjørnebek Frønsdal, Åse Skår, Helene Arentz-Hansen
Campbell Collaboration og arbeidet for å fremme kunnskapsbasert sosialpolitikk PDF
Eamonn Noonan
Kunnskapsbasert folkehelse – eksempel fysisk aktivitet PDF
Eva Denison
Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis PDF
Signe Flottorp, Eivind Aakhus
En ny generasjon troverdige kliniske retningslinjer PDF
Per Olav Vandvik, Rigmor Berg, Gunn Vist
Kunnskapsbasert politikkutforming PDF
Atle Fretheim
Den norske EPOC-satellitten: støtte til kunnskapsbaserte beslutninger PDF
Susan Munabi-Babigumira, Marit Johansen, Elizabeth Paulsen
Cochrane i Norge - Hvordan formidler vi resultatene fra Cochrane-oversikter? PDF
Claire Glenton, Sarah Rosenbaum
Informasjonskilder for kunnskapsbasert praksis PDF
Sari Susanna Ormstad, Hege Underdal
Pasienten som medvirker og kunnskapshåndterer PDF
Astrid Austvoll-Dahlgren, Marit Johansen
Tolker leserne forskningsresultater i tråd med forfatternes intensjoner? PDF
Tove Ringerike, Claire Glenton, Gunn Elisabeth Vist, Gro Jamtvedt, Magne Nylenna


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 0803-2491